koncil je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Druhý vatikánsky koncil a zatmenie Boha

  Aby sme ukázali novoty ktoré priniesol Druhý vatikánsky koncil najskôr musíme uviesť dvadsať princípov, ktoré tvoria katolícke chápanie pravdy, či už tieto princípy sú katolíckymi dogmami, alebo sú s týmito dogmami len úzko spojené. Je to potrebné...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/121-druhy-vatikansky-koncil-a-zatmenie-boha
 • Príprava koncilu zverená demokracii - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 6).

  Pápež Ján XXIII. oznámil D. Tardinimu, kardinálovi, dňa 14. júla 1959, že koncil bude mať názov Druhý vatikánsky koncil. Tento koncil bude teda novým koncilom, a nie pokračovaním, alebo dovŕšením, Prvého vatikánskeho koncilu (1869 - 1870). Myšlienka...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/238-priprava-koncilu-zverena-demokracii-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-6
 • Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) a revolúcia šírená potleskom. [Na pokračovanie: Časť 1].

  v častiach za sebou, prinesú rozprávanie o protichodných silách v Cirkvi, ktoré stretli sa v ťažkom boji na zmienenom koncile. Neľútostný koncilový súboj bol vyvrcholením dlhodobých príprav predstaviteľov takého chápania Cirkvi, ktoré bolo neprípustné v...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/159-druhy-vatikansky-koncil-1962-1965-a-revolucia-sirena-potleskom
 • Progresivisti vyhlasujú vojnu pred koncilom - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 7).

  filozofické a vlastenecké združenia, akadémie, čitárne, lóže, ktoré tvorili hustú organizačnú sieť. Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) mal taktiež svoju „organizačnú vigíliu“, plnú schôdzí, konferencií, publikácií, verejných a súkromných stretnutí,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/258-progresivisti-vyhlasuju-vojnu-pred-koncilom-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-7
 • Pápež Ján XXIII. a jeho dve tváre - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 5).

  Hans Küng (1928 - 2021), švajčiarsky teológ, žiak L. Bouyera, a poradca, resp. peritus, na Druhom vatikánskom koncile (1962 - 1965), nebol taktiež nijako prekvapený touto voľbou. Svätá stolica odobrala H. Küngovi povolenie vyučovať katolícku teológiu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/229-papez-jan-xxiii-a-jeho-dve-tvare-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-5
 • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

  späť na udalosti, ktoré ju vyvolali. V tomto ohľade snáď neexistuje diskutovanejšia téma ako otázka, či je Druhý vatikánsky koncil nespravodlivo poznačený zlou implementáciou a interpretáciou – teda bludným a bezohľadným „duchom II. Vatikánskeho...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch
 • Tajná spoločnosť v Cirkvi a neomodernizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 4).

  dokonca samotný pojem pravdy, tvrdenia už nezostanú pravdivé rovnakým spôsobom, ani v rovnakom význame. Potom ani zmysel koncilov nie je zachovaný tak, ako sa pôvodne myslelo. (... ). Znamená to azda, že dve teológie, môžu byť pravé, aj keď vzájomne si...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/209-tajna-spolocnost-v-cirkvi-a-neomodernizmus-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-4
 • Pápež Pius XII. a znamenia krízy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 2).

  20. storočia, vzbudilo prúdy a trendy nadväzujúce na dedičstvo modernizmu. ZDROJ: MATTEI, Roberto de:Druhý vatikánsky koncil. Doposiaľ nenapísané dejiny. Titul originálu: Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta, Torino, 2011. Bratislava: Nadácia...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/178-papez-pius-xii-a-znamenia-krizy-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-2
 • Hnutia v službách revolúcie - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 3).

  ktorých šírenie bolo neprípustné v predchádzajúcich cirkevných dejinách, získali významný vplyv na Druhom vatikánskom koncile (1962 - 1965). Biblické hnutie Pápež svätý Pius X. vydal encykliku Pascendi Dominici gregis, zo dňa 8. septembra 1907, a dekrét...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/192-hnutia-v-sluzbach-revolucie-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-3
 • Druhý vatikánsky koncil

  https://abc.tradi.sk/clenenie/temy/druhy-vatikansky-koncil
 • Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

  vo Washingtone D.C. vo vydaní 18. júla 1988.) Diskutovali ste a zúčastnili ste sa na rokovaniach druhého vatikánskeho koncilu, však? Áno Nepodpísali ste a nesúhlasili so závermi tohto koncilu? Nie. V prvom rade nepodpísal som všetky dokumenty druhého...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/254-nerozlisujuca-poslusnost-je-hriechom
 • Uterák v ringu: Boj za slušné Novus Ordo je „stratou času“

  od roku 1988) organizácie Pro liturgia, ktorá propaguje a bojuje za „takú omšu, akú skutočne zamýšľal Druhý vatikánsky koncil“, teda s latinčinou, gregoránskym chorálom, ad orientem atď. Denis nedávno označil ďalší boj za slušné Novus ordo za „stratu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/60-uterak-v-ringu-boj-za-slusne-novus-ordo-je-stratou-casu
 • Humanæ Vitæ: Prímerie zo 68. roku končí

  zmeny v sporných otázkach. Aspoň nie príliš otvorene. Súčasťou tohto prímeria bol zákaz kritiky Druhého vatikánskeho koncilu a reforiem, ktoré po ňom nasledovali. Po roku 1968 ste ako teológ mohli robiť prakticky čokoľvek, ale nemohli ste otvorene...

  https://abc.tradi.sk/rodina/46-humanae-vitae-primerie-zo-68-roku-konci
 • Je sv. prijímanie na ruku ťažký hriech?

  vec), ale svojho Boha chcú prijímajú postojačky a do ruky? Pozrime sa na vyhlásenia a postoje pápežov, svätých a cirkevných koncilov a tiež na história prijímania na ruku. Sv. Sixtus I. (okolo roku 115): „S posvätnými nádobami nemajú manipulovať iní ako...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/81-je-sv-prijimanie-na-ruku-tazky-hriech
 • Mons. Marcel Lefebvre - Arcibiskup verný Tradícii v časoch zrady

  ukazovať príliš navonok. (... ). V skutočnosti prikláňal sa skôr k laxizmu. (... ). Keď mu človek hovoril o problémoch koncilu, presvedčivo uisťoval, že všetko sa napraví, že všetko sa poddá. Nechcel pripustiť, že niekto má zlú vôľu, a že potrebná je...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/214-mons-marcel-lefebvre-arcibiskup-verny-tradicii-v-casoch-zrady
 • Kostol Santissima Trinita dei Monti - utočisko bretónskych šuanov

  pretože viedli vyčerpávajúce vojny s Habsburgovcami. Navyše sa od roku 1545 stal prioritou v katolíckom svete Tridentský koncil (1545 - 1563), ktorý reagoval na etablovanie sa protestantstva v európskej spoločnosti, takže francúzska výstavba kostola sa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/198-kostol-santissima-trinita-dei-monti-utocisko-bretonskych-suanov
 • Požehnanie Traditionis Custodes: Príležitosť zvoliť si katolícku vieru s väčšou vernosťou

  Traditionis Custodes, musíme ho vidieť v kontexte celkového boja o omšu a vieru, ktorý zúri od Druhého vatikánskeho koncilu. National Catholic Register priniesol vyjadrenie arcibiskupa Arthura Roche zo 14. novembra 2021. Arcibiskup hovorí o motu proprio...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/82-pozehnanie-traditionis-custodes-prilezitost-zvolit-si-katolicku-vieru-s-vaecsou-vernostou
 • Tradičná Cirkev bojujúca a moderná Cirkev putujúca

  Rímsky katechizmus z roku 1566 patrí k najdôležitejším plodom katolíckej literatúry. Bol zostavený z moci Tridentského koncilu (1545 - 1563). Nasledujúci text, prevzatý z tohto diela, poukazuje na významné skutočnosti, ktoré mnohí predstavitelia Cirkvi...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/165-tradicna-cirkev-bojujuca-a-moderna-cirkev-putujuca
 • Pápež v Kanade a obrady k Veľkej matke

  rozmanitosť náboženstiev a že nekatolícke náboženstvá nie sú v zásade zlé, ale dobré. Táto náuka sa zdá byť interpretácia koncilu podľa pápeža Františka. Magazín Le Monde o udalosti hovorí: Na žiadosť Raymonda Gros-Louisa, „staršieho“ z národa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/102-papez-v-kanade-a-obrady-k-velkej-matke
 • Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom?

  sú dozaista považovaní za nepriateľov Boha. (Pius X. Encyklika Communionum rerum, č. 21, 21. apríla 1909) Tridentský koncil (ekumenický XIX.) Tí, ktorí popierajú, že manželský zväzok nemôže byť zrušený ani po cudzoložstve jedného z manželov: anathema...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/157-ako-ma-cirkev-sprevadzat-rozvedenych-tak-ako-po-starocia-alebo-po-novom

Výsledky 1 - 20 z 58
­