katechizmus je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom?

  ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom a muž nech neprepúšťa manželku. (1 Kor 7:10-11) Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Znovu zosobášení“ žijú v stave verejného a trvalého cudzoložstva Rozvod je ťažkým previnením proti...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/157-ako-ma-cirkev-sprevadzat-rozvedenych-tak-ako-po-starocia-alebo-po-novom
 • Príchod Antikrista a tradiční katolíci

  Rímsky katechizmus z roku 1566, zostavený z moci Tridentského koncilu (1545 - 1563), uvádza, že v zmysle Svätého písma poslednému súdu budú predchádzať tieto tri hlavné znamenia: hlásanie evanjelia po celom svete, odpad od Cirkvi a Antikrist. Zvláštny...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/236-prichod-antikrista-a-tradicni-katolici
 • Tradičná Cirkev bojujúca a moderná Cirkev putujúca

  zranení v boji, a tretia časť raduje sa z dobytého víťazstva.[1] Cirkev bojujúca podľa tradičnej katolíckej náuky Rímsky katechizmus z roku 1566 patrí k najdôležitejším plodom katolíckej literatúry. Bol zostavený z moci Tridentského koncilu (1545 -...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/165-tradicna-cirkev-bojujuca-a-moderna-cirkev-putujuca
 • Kremácia a chrám Ducha Svätého v plameňoch

  pričom zvlášť stará sa o to, aby sa vyhlo akémukoľvek pohoršeniu, alebo istej forme náboženskej ľahostajnosti.“(4) Katechizmus pre pokrokové časy Katechizmus Katolíckej cirkvi, vydaný za pontifikátu pápeža Jána Pavla II., v roku 1992, nadväzujúci na...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/185-kremacia-a-chram-ducha-svaeteho-v-plamenoch
 • Skončenie koncilu a revolučné plody - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 22).

  sú dve tváre tohto veľkého antropologického zvratu, ku ktorému došlo v teológii tohto obdobia.“. Nový holandský katechizmus a začiatok veľkej krízy Holandskí biskupi zverejnili Nový katechizmus, v októbri roku 1966. Tento katechizmus obsahoval veľmi...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/293-skoncenie-koncilu-a-revolucne-plody-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-22
 • Neomodernizmus - pravá tvár súčasnej katolíckej teológie

  metóda zabezpečuje tri veci súčasne: - ponúka odmietnutie tradičného katolicizmu (tu pramení presvedčenie, že tridentský katechizmus je nejakým špeciálnym protireformačným traktátom a nie jednoducho katolíckym katechizmom ) - bráni interpretáciu s...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/167-neomodernizmus-prava-tvar-sucasnej-katolickej-teologie
 • Pápež František: „Neexistujú spravodlivé vojny: neexistujú!“ Naozaj?

  hovorí, že žiadna vojna nemôže byť legitímna: všetky vojny predstavujú porážku ľudstva a žiadne vojny nie sú spravodlivé. Katechizmus Katolíckej cirkvi však uvádza, že zatiaľ čo „všetci občania a všetky vlády sú povinní pracovať na tom, aby sa vyhli...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/41-papez-frantisek-neexistuju-spravodlive-vojny-neexistuju-naozaj
 • Prvky posväcovania a pravdy aj mimo Cirkvi ako pasca pre pokoncilných katolíkov

  tým utrpela, a jej spoľahlivý a pravý význam bol by zatemnený.“. Cirkev bojujúca podľa tradičnej katolíckej náuky Rímsky katechizmus z roku 1566 patrí k najdôležitejším plodom katolíckej literatúry. Bol zostavený z moci Tridentského koncilu (1545 -...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/294-prvky-posvaecovania-a-pravdy-aj-mimo-cirkvi-ako-pasca-pre-pokoncilnych-katolikov
 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  4, 2014) I – Hriech a milosť neprebývajú v duši súčasne Hriech a milosť neprebývajú nikdy v duši súčasne (Tridentský katechizmus, no. 2200) Protiví sa rozumu, aby blud i pravda mali rovnaké práva (Lev XIII. Liberates praestantissimum, no. 34, 1888) V...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit
 • „Odpor nie je nikdy márny!“ Rozhovor s Christianom Marquantom, zakladateľom Paix Liturgique

  sme sa vedeli postaviť proti znepokojujúcim novinkám, ktoré k nám prichádzali zo všetkých strán. Najskôr sme sa študovali Katechizmus Tridentského koncilu (ktorý Jean Madiran opäť vydal), potom sme objavili učiteľov, ako Svätý Tomáš Akvinský, Svätý...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/117-odpor-nie-je-nikdy-marny-rozhovor-s-christianom-marquantom-zakladatelom-paix-liturgique
 • Hnutia v službách revolúcie - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 3).

  a prijímanie pre deti, List kardinálovi Pietrovi Respighimu, zo dňa 14. júna 1905, v ktorom pápež žiadal doplniť katechizmus o poučenie o liturgických sviatkoch, a bula Divino afflatu, zo dňa 1. novembra 1911, ktorá promulgovala reformu breviára. Dom...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/192-hnutia-v-sluzbach-revolucie-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-3
 • Sorosove magistérium - zastavte synodu

  vysoko na Sorosovom globálnom zozname. František podujal sa zrušiť a prepísať 2000 ročné cirkevné Magistérium a zmeniť katechizmus, aby tak potešil svojho pána George Sorosa. Šikovný Bergoglio najskôr začal s ľahšími dogmami, s náukou o treste smrti....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/261-sorosove-magisterium-zastavte-synodu
 • Rozhrešenie každému, vždy a za všetko

  službu. Všetkým je dobre známa zásada svätého Augustína: Hriech nech sa neodpúšťa, kým sa neobnoví, čo bolo odňaté. Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: KKC 1451 Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to „bolesť duše nad spáchaným...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/262-rozhresenie-kazdemu-vzdy-a-za-vsetko
 • Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

  / účinnosť Jeho Predrahej Krvi, ktorá prostredníctvom svätej omše v skutočnosti zachráni mnohých, nie všetkých. Viď Katechizmus tridentského koncilu). Môžete citovať preklad, ktorý by vyslovene protirečil katolíckym dogmám? Áno. Napríklad v latinskom...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/254-nerozlisujuca-poslusnost-je-hriechom
 • Láska k národu

  Božiu. I v národnom ohľade platí kresťanská zásada: „Čoho nechceš aby tebe činili, toho ani ty druhým nečiň.“ ( z knihy Katechizmus: Viera kresťansko-katolícka, napísanej F. Spiragom, preloženej Š. Mišíkom, vydanej Spolkom svätého Vojtecha v roku 1907)

  https://abc.tradi.sk/narod/252-laska-k-narodu
 • Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu

  (6). PÁPEŽ PIUS X.. Encyklika Notre charge apostolique. (7). SPIRAGO, Franz: Katolícky ľudový katechizmus. Druhé vydanie. Trnava: Spolok svätého Adalberta (Vojtecha), 1907, s. 153 - 155. (8). PETRÁŠ, Lukáš: Mravouka. Učebnica katolíckeho náboženstva pre...

  https://abc.tradi.sk/stat/204-spolocenska-vlada-jezisa-krista-a-demokracia-v-sluzbe-hriechu
 • Tradicionalizmus neznamená konzervativizmus - O rozdieloch medzi znovunastolením a udržiavaním

  cirkvou je považovaná za takú už od jej počiatku.[1] Poznámky na tejto stránke [1] SPIRAGO, Franz: Katolícky ľudový katechizmus. Druhé vydanie. Trnava. Spolok svätého Adalberta (Vojtecha), 1907, s. 25 - 29. I. Kto je tradičný katolík Tradičný katolík...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/153-tradicionalizmus-neznamena-konzervativizmus-o-rozdieloch-medzi-znovunastolenim-a-udrziavanim
 • „Majte program!“ Prvý príkaz desatora rodičovskej výchovy

  v náboženskom ovzduší. Pravda, len vtedy, keď sa nájde ktosi, čo ju v nich zobudí. Hľa: Istá nábožná slečna vysvetľovala katechizmus deťom komunistických rodičov na predmestiach Paríža. Boly to deti, čo o Pánu Bohu nepočuly nič alebo len veľmi málo....

  https://abc.tradi.sk/rodina/127-majte-program-prvy-prikaz-desatora-rodicovskej-vychovy
 • „Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi?

  Matky Božej a svätých, neuznávajú reálnu prítomnosť Ježiša v Najsvätejšej sviatosti, krst, birmovanie očistec. Už detský katechizmus nás učí, že skutočnými darmi Ducha Svätého sú dar múdrosti, rozumu, rady, poznania, sily, zbožnosti a bázne Božej....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/32-krst-v-duchu-svaetom-hlboky-emocionalny-zazitok-zneuzity-bludarmi
 • Je sv. prijímanie na ruku ťažký hriech?

  z ich častí tak, že lámanie chleba nerozdeľuje Krista.[Pozn. 205: Porov. Tridentský koncil: DS 1641.] (CCC, 1377) Rímsky katechizmus to vyjadril takto: Kristus, celý a celistvý, je obsiahnutý nielen v oboch spôsoboch, ale aj v každej častici oboch...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/81-je-sv-prijimanie-na-ruku-tazky-hriech

Výsledky 1 - 20 z 22
­