imigranti je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • O chodiacom poklade a zradcoch. Dvestopäťdesiat rokov „radostného obohatenia“ od islamských imigrantov

    paní. Dvestopäťdesiat rokov bačo-mužik radostne tancoval nad nesmiernym obohatením, ktoré mu priniesol islam a tureckí imigranti, sužovaní zlou ekonomickou situáciou v sultanáte a nútení ísť tvrdo hrdlačiť do Uhorska a odovzdať tam svoj poklad. Ó, akí...

    https://abc.tradi.sk/narod/88-o-chodiacom-poklade-a-zradcoch-dvestopaetdesiat-rokov-radostneho-obohatenia-od-islamskych-imigrantov
  • Transmutácia neonacistov v Toulouse

    Výsostne zaujímavý úkaz bolo možné pozorovať počas tohto týždňa vo francúzskom meste Toulouse. Neznámy muž sa tam dopustil štvornásobnej vraždy v areáli židovskej školy. Novinári spolu s politikmi, alebo skôr naopak, aby sme dodržali časovú postupnosť,...

    https://abc.tradi.sk/narod/108-ii-transmutacia-neonacistov-v-toulouse

Výsledky 1 - 2 z 2
­