hostia je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Ak niekto odmieta, že vo Sviatosti Oltárnej je obsiahnutý celý Kristus v každej časti a v každej oddelenej čiastočke, anathema sit

  svätým predpisom používaným Cirkvou po stáročia ako ochrana proti znesväteniu. Pretože čo sa stane s Hostiou v ruke? Hostia je vložená na dlaň, ktorá nie je posvätená. Prijímajúci ju zdvihne svojimi vlastnými prstami, ktoré nie sú posvätené. Posvätné...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/52-ak-niekto-odmieta-ze-vo-sviatosti-oltarnej-je-obsiahnuty-cely-kristus-v-kazdej-casti-a-v-kazdej-oddelenej-ciastocke-anathema-sit
 • „Eucharistia ako pokrm“ – Dokument Kňazskej rady Banskobystrickej diecézy o pastoračných zásad pri vysluhovaní sviatostí

  prijatia svätej hostie – do úst Iba miestna konferencia biskupov, s potvrdením Svätej stolice, môže dovoliť, aby sa svätá hostia podávala na ruku. Konferencia biskupov Slovenska je stále za to, aby sa na Slovensku podávalo sväté prijímanie do úst....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/176-eucharistia-ako-pokrm-dokument-knazskej-rady-banskobystrickej-diecezy-o-pastoracnych-zasad-pri-vysluhovani-sviatosti
 • Hymnus Pange Lingua Gloriosi

  kňaza, ktorí slávi svätú omšu. Vpredu kľačí pápež a viacero ľudí hľadí na Eucharistiu, ktorú drží užasnutý kňaz v rukách. Hostia je totiž červená a padajú z nej kvapky krvi. Ide o zázrak z Bolsena pri Orviete z roku 1263, ktorý dal podnet vzniku...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/203-hymnus-pange-lingua-gloriosi
 • Prijímanie na ruku pod Tatrami – včera menšia úcta, dnes cnosť?

  Mieru ideového zmätku, ktorý vyvolal od roku 2020 slovenský katolícky klérus náhlym a účelovým adorovaním svätého prijímania na ruku, nič nedokumentuje lepšie, ako staršie dokumenty, kde sa v protiklade k súčasnej, narýchlo zavedenej praxi, obhajuje...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/170-prijimanie-na-ruku-pod-tatrami-vcera-mala-ucta-dnes-cnost
 • Zaobchádzanie s najsvätejšou Eucharistiou

  paténa). Podobne aj východná cirkev, hoci mierne odlišným postupom, dospela k rovnakému výsledku. Konsekrovaná hostia sa udeľuje tak, že akákoľvek nekontrolovaná strata čiastočky, alebo vyliatie Najsvätejšej Krvi je prakticky nemožná. Liturgické...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/243-zaobchadzanie-s-najsvaetejsou-eucharistiou
 • Hilaire Belloc o vojne medzi svetom a Cirkvou

  storočia pred Konštantínom. Čo sa týka Eucharistie a omše, Belloc hovorí výrečne: Povedzte napríklad nejakému človeku, že Hostia nebola pozdvihovaná skôr ako v jedenástom storočí; že o celibáte kléru sa počas desiateho storočia viedli zúrivé spory a v...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/64-hilaire-belloc-o-vojne-medzi-svetom-a-cirkvou
 • Je sv. prijímanie na ruku ťažký hriech?

  koncilov, ktorý sa tam konal), zakázal veriacim dávať si sväté prijímanie (čo sa, samozrejme, deje, keď sa posvätná hostia vloží do ruky prijímajúceho). ). Nariadil exkomunikáciu v trvaní jedného týždňa pre tých, ktorí tak urobia v prítomnosti biskupa,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/81-je-sv-prijimanie-na-ruku-tazky-hriech

Výsledky 1 - 7 z 7
­