helvidiani je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

    doketizmus, marcionizmus, montanizmus; 3. storočie: manichejci; 4. storočie: sabeliáni, eutychiáni, donatisti, Macedónci, helvidiani, ariáni; 5. storočie: monofyziti, nestoriáni, pelagiáni; 6. storočie: semi-pelagiáni; 7. storočie: monotheliti; 8....

    https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi

Výsledky 1 - 1 z 1
­