gnosticizmus je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

    odpovede síce závažnosť situácie mimoriadne vzrástla, nič to však nemení na platnosti tejto odpovede.): 2. storočie: gnosticizmus, doketizmus, marcionizmus, montanizmus; 3. storočie: manichejci; 4. storočie: sabeliáni, eutychiáni, donatisti, Macedónci,...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
  • „Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi?

    nie je v zhode s najlepšou tradíciou kresťanskej obozretnosti. Pentecostalizmus je v podstatnom aspekte rovnaký, ako gnosticizmus, montanizmus a iluminizmus - tu nevynášame morálny súd nad ľuďmi, ale obozretný súd nad ideológiou. Táto ideológia...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/32-krst-v-duchu-svaetom-hlboky-emocionalny-zazitok-zneuzity-bludarmi

Výsledky 1 - 2 z 2
­