demokracia je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu

  tiež na všetkých tých, ktorí kresťanskú vieru nemajú, takže celé ľudské pokolenie podlieha moci Ježiša Krista - . (1) Demokracia ako modla pre moderný svet Demokracia je pojem, ktorého význam je veľmi variabilný a široký v dejinách. Jednaz...

  https://abc.tradi.sk/stat/204-spolocenska-vlada-jezisa-krista-a-demokracia-v-sluzbe-hriechu
 • Chorvátske riešenie: Výsledky referenda sú tmársky hnoj a registrované partnerstvá budú tak či tak

  Počas tohto týždňa predviedli poslanci chorvátskeho parlamentu čo to znamená liberálna demokracia. Z hlasovania o registrovaných partnerstvách sodomitov uťapkali osliu hlavu a nasadili ju na krk úbohým chorvátskym katolíkom, pevne veriacim v posvätnú...

  https://abc.tradi.sk/rodina/90-chorvatske-riesenie-vysledky-referenda-su-tmarsky-hnoj-a-registrovane-partnerstva-budu-tak-ci-tak
 • Slovensko – „demokratická“ vláda menšiny nad väčšinou a slušnosť k „dezolátom“ len zo strachu

  tá istá psychológia, ako u ktoréhokoľvek „neliberálneho“ vládcu, nech sú nám preto poučením, že „slobodná spoločnosť“, „demokracia – vláda ľudu“, či „rovnosť“ a „bratstvo“, sú len prázdne abstraktné konštrukcie, ktorých obsah pri kontakte s realitou...

  https://abc.tradi.sk/stat/175-slovensko-demokraticka-vlada-mensiny-nad-vaecsinou-a-slusnost-k-dezolatom-len-zo-strachu
 • Sloboda a hmota

  Urobil to pomocou demokracie, ktorá stavia rovnosť proti slobode a ruší slobodu rovnosťou. Je očividné, že rovnostárska demokracia neprestajne posilňuje a čoraz otvorenejšie, moc Štátu nad občanom. To je nesmierne dôležité! Rodiaca sa demokracia, mladý...

  https://abc.tradi.sk/stat/230-sloboda-a-hmota
 • Aforizmy

  ako vlastnou nevinosťou. Času je treba sa obávať nie preto, že zabíja, ale preto, že strháva masky Čím väčším problémom demokracia čelí, tým neschopnejších ľudí poveruje ich riešením. Každá legislatíva, ktorá ochraňuje slobodu do poslednej maličkosti...

  https://abc.tradi.sk/stat/194-nicolas-gomez-davila
 • Prorocké slová Georgesa Bernanosa o štátnych molochoch v ére technológií

  Nie je nič melancholickejšie, ako počuť bláznov, ktorí stále dávajú slovu demokracia jeho starý význam. Blázni! Ako preboha môžete očakávať, že Technika bude tolerovať postup, v ktorom by bol technik menovaný hlasovaním, teda nie podľa jeho technických...

  https://abc.tradi.sk/stat/166-prorocke-slova-georgesa-bernanosa-o-statnych-molochoch-v-ere-technologii
 • Príprava koncilu zverená demokracii - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 6).

  Pápež Ján XXIII. oznámil D. Tardinimu, kardinálovi, dňa 14. júla 1959, že koncil bude mať názov Druhý vatikánsky koncil. Tento koncil bude teda novým koncilom, a nie pokračovaním, alebo dovŕšením, Prvého vatikánskeho koncilu (1869 - 1870). Myšlienka...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/238-priprava-koncilu-zverena-demokracii-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-6
 • Španielsko – záverečná fáza dekatolizácie krajiny

  Vo viacerých katolíckych médiách sa posledný týždeň prepieralo možné, ba priam takmer isté odstránenie najvyššieho kríža v Španielsku (a k radosti všetkých milovníkov pokroku aj najvyššieho na svete), ktorý sa nachádza na cintoríne vo Valle de los...

  https://abc.tradi.sk/narod/146-spanielsko-zaverecna-faza-dekatolizacie-krajiny
 • Nové vedenie koncilu a smrť pápeža Jána XXIII. - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 12).

  Komunistická strana výrazne posilnila svoju pozíciu vo voľbách v Taliansku, dňa 28. apríla 1963, a súčasne Kresťanská demokracia výrazne stratila svoj vplyv. Talianski komunisti, oslavujúci svoje volebné víťazstvo a „sviatok práce“, prišli na Námestie...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/280-nove-vedenie-koncilu-a-smrt-papeza-jana-xxiii-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-12
 • Dionýzov návrat: Ako hudba zrodila kultúrnu revolúciu

  to isté, čo Platón povedal o Štáte. Ako plutokracia vedie k demokracii, tá vedie k anarchii a anarchia vedie k tyranii. Demokracia je synonymum pre anarchiu. A to sa stalo tu v hudbe. Sloboda vzbúriť sa viedla nakoniec k tyranii dvanásť tónového...

  https://abc.tradi.sk/stat/245-dionyzov-navrat-ako-hudba-zrodila-kulturnu-revoluciu-2
 • Ukrajinská brána 1914-2014: Pojmy stratili svoj význam a zostala len čistá nietzscheovská vôľa k moci

  pôvodný význam a začínajúc žiť svoj vlastný život. Pol roka stačilo na to, aby sa sväté slová systému, ako „fašizmus“, „demokracia“, „sloboda“ etc., etc., stali definitívne použiteľnými, a teda vlastne nepoužiteľnými, pre kohokoľvek. Chaos však nevládne...

  https://abc.tradi.sk/stat/87-ukrajinska-brana-1914-2014-pojmy-stratili-svoj-vyznam-a-zostala-len-cista-nietzscheovska-vola-k-moci

Výsledky 1 - 11 z 11
­