biskupi je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Štúdia realizovateľnosti

  je teraz najväčším kostolom FSSPX v Amerike. Na konsekráciu prišlo 3000 veriacich a boli to presne takí ľudia, akých by biskupi radi vo svojich kostoloch videli (snáď): zbožní, mladí, veľké rodiny. Na druhý deň konala sa birmovka s veľkým počtom...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/279-studia-realizovatelnosti
 • KBS & prijímanie do rúk: Dočasne či navždy?

  Biskupi zdôrazňujú, že Slovensko v súčasnosti čelí mimoriadnym okolnostiam, ktoré ohrozujú ľudské zdravie a životy. Tieto okolnosti považujú za dočasné, no rozhodovať musia bezodkladne. „Netreba sa hádať o tom, že nik nemá právo ľuďom prikazovať, aby...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/35-kbs-prijimanie-do-ruk-docasne-ci-navzdy
 • Progresivisti likvidujú koncilové schémy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 9).

  spočíval v likvidácii koncilových schém, schválených komisiami a pápežom Jánom XXIII.. Konciloví otcovia a vplyv poradcov Biskupi na koncile pracovali v dvoch odlišných okruhoch: na generálnom zasadnutí a v komisiách. Všetci konciloví otcovia schádzali...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/269-progresivisti-likviduju-koncilove-schemy-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-9
 • Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

  1978 v katolíckej tlači, pokiaľ by Konferencia biskupov USA nehrozila exkomunikáciou za jeho publikovanie. V skutočnosti biskupi zakázali akémukoľvek katolíckemu médiu zverejniť tento rozhovor. Interview bolo publikované na talianskej...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/254-nerozlisujuca-poslusnost-je-hriechom
 • „Odpor nie je nikdy márny!“ Rozhovor s Christianom Marquantom, zakladateľom Paix Liturgique

  z koncilu, najmä v otázke katechizmu. Napriek úspechu tohto zhromaždenia, ktorého cieľom bolo navrhnúť „mier cirkvi“, sa biskupi nepohli ani o kúsok. Dokonca zdvojnásobili svoju vynaliezavosť, aby odstránili začínajúci odpor. RC: Títo tichí boli proti...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/117-odpor-nie-je-nikdy-marny-rozhovor-s-christianom-marquantom-zakladatelom-paix-liturgique
 • Synodálne načúvanie

  a ktorý nemožno zo stvorených vecí odstrániť. Boh do chodu sveta často a priamo zasahuje – teda aspoň tak kedysi katolícki biskupi verili. Keď sa Jozue riadil Božími pokynmi, zrútili sa hradby Jericha. Keď sa ale židia od Boha odvrátili a Áron im urobil...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/149-synodalne-nacuvanie
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Justičná vražda. (Časť 6).

  do pojednávacej miestnosti, a mohli čiastočne informovať verejnosť až po vykonaní cenzúry. Pápež Pius XII. a slovenskí biskupi podporujú Dr. Jozefa Tisa Pápež Pius XII. bol prvým zahraničným predstaviteľom, ktorý reagoval oficiálne na tento súdny...

  https://abc.tradi.sk/narod/278-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-justicna-vrazda-cast-6
 • Tradícia a živé Magistérium [na pokračovanie: III. časť] - Organizácia a výkon živého magistéria

  a plnosti Ducha Svätého prijatého na Letnice), zatiaľ čo v prípade biskupov je neomylný len celý zbor, ale jednotliví biskupi nie je. Na čele biskupského zboru stojí najvyššia autorita rímskeho veľkňaza, nástupcu sv. Petra v jeho primáte a na jeho...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/85-tradicia-a-zive-magisterium
 • Mons. Marcel Lefebvre - Arcibiskup verný Tradícii v časoch zrady

  dôsledkom tohto koncilu začali sa napĺňať hneď po jeho skončení. Konzervatívni kardináli boli vytlačení z Rímskej kúrie, a biskupi začali byť obmedzovaní mocou biskupských konferencií. Veľký neporiadok a anarchia nastali aj v rehoľných rádoch. Mons. M....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/214-mons-marcel-lefebvre-arcibiskup-verny-tradicii-v-casoch-zrady
 • Cirkev a jej spoluúčasť na pandemickej tyranii

  zamknutých kostolov druhá možnosť, a som si istý, že tak to bolo na niektorých miestach, potom to znamená, že tamojší biskupi sú zbabelci, ktorí sa viac zaujímajúo to ako na verejnosti vyzerajú a o to, aby ich ľudia mali radi a aby o nich dobre...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/172-cirkev-a-jej-spoluucast-na-pandemickej-tyranii
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Vatikánu. (Časť 5).

  na pole vnútornej politiky Slovenska. (... ). Z toho osobného rozhovoru a z audiencií, ktoré mi udelili najdôstojnejší biskupi s najväčšou láskavosťou, získal som dojem, že Mons. Tiso koná s najlepšími úmyslami. (... ). Jednotliví biskupi rešpektujú...

  https://abc.tradi.sk/narod/276-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-vztah-k-vatikanu-cast-5
 • „V žilách tridentskej omše koluje krv Evanjelia.“ Rozhovor s Mons. Carlom Maria Viganòm

  a Bacci vo svojom Stručnom kritickom rozbore omšového poriadku, arcibiskup Lefebvre vo svojich mnohých príhovoroch a iní biskupi a liturgisti. To, čo ste nazvali dvoma liturgickými formami jedného obradu, sú v skutočnosti dva obrady, jeden plnekatolícky...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/173-v-zilach-tridentskej-omse-koluje-krv-evanjelia-rozhovor-s-mons-carlom-maria-viganom
 • Progresívne chápanie náboženskej slobody - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 19).

  ale bez toho, aby vlastnili rovnaké práva, ktoré patria Cirkvi.“. (2). Diskusia o náboženskej slobode a znepokojení biskupi Diskusia o schéme O náboženskej slobode začala prebiehať na treťom zasadaní koncilu, v období od 23. do 28. septembra 1964....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/290-progresivne-chapanie-nabozenskej-slobody-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-19
 • Nové vedenie koncilu a smrť pápeža Jána XXIII. - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 12).

  preniklo do atmosféry Cirkvi vďaka koncilu. Možno najrozhodnejším výsledkom prvého zasadacieho obdobia bola skutočnosť, že biskupi uvedomili si, že Cirkev sú oni, a nie len Rímska kúria.“. Mons. Brunero Gherardini (1925 - 2017), taliansky profesor a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/280-nove-vedenie-koncilu-a-smrt-papeza-jana-xxiii-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-12
 • Začiatok koncilu a porušenie procedúry - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 8).

  preplnenej baziliky. Na čele šli predstavení rehoľných rádov, generálni opáti a preláti s osobitnou jurisdikciou, následne biskupi, arcibiskupi, patriarchovia, kardináli a ako posledný, na prenosnom tróne, pápež Ján XXIII.. Sprievod bol dlhý približne 4...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/267-zaciatok-koncilu-a-porusenie-procedury-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-8
 • Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra?

  a odmietať pokrok a inovácie, odmietať vnímať ducha doby a držať prst na jej pulze? Dokedy chcete pokúšať Boha? Nemeckí biskupi počas posledných týždňov naplno odkryli karty. No myslím, že sme všetci tie karty už dávno poznali, bo sa nijako neunúvali...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/266-quo-usque-tandem-abutere-catilina-patientia-nostra
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Hlava štátu. (Časť 2).

  svedectva Dr. Andreja Škrábika (1882 - 1950), banskobystrického biskupa, pri jeho súdnom vypočúvaní v roku 1947, aj vplyvní biskupi boli žiadaní o svoje pôsobenie, aby pomohli presvedčiť tohto kandidáta, aby prijal kandidatúru. Dr. Jozef Tiso napokon...

  https://abc.tradi.sk/narod/264-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-hlava-statu-cast-2
 • Príprava koncilu zverená demokracii - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 6).

  katolíckym hierarchom, dňa 18. júna 1959, ktorí boli pozvaní, aby zúčastnili sa koncilu, (kardináli, patriarchovia, arcibiskupi, diecézni biskupi, titulárni biskupi, preláti nullius, opáti, apoštolskí prefekti a vikári), ako aj generálnym predstaveným...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/238-priprava-koncilu-zverena-demokracii-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-6
 • Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi

  Čakali len na vodcu a sjednotiteľa. Dočkali sa ho. Stal sa ním shodou okolností Teofil, patriarcha z Alexandrie. Biskupi tohto mesta kedysi mávali vplyv pri obsadzovaní stolca carihradského. Tak aj Teofil chcel dosadiť na uprázdnený carihradský stolec...

  https://abc.tradi.sk/stat/207-cirkev-a-stat-sv-jan-zlatousty-a-jeho-boj-za-nezavislost-cirkvi
 • Benedikt XVI. skutočne nikdy nebol, nie je a pravdepodobne už ani nikdy nebude konzervatívcom

  (?) že sa v lateránskej bazilike prečítali prípravné texty a členovia synody ich odsúhlasili. Tak vraj prebehla synoda. Biskupi ale povedali: Nie, tak to nebudeme robiť. Sme biskupi a sme podmetom koncilu nechceme len schvaľovať to, čo bolo urobené, ale...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/91-benedikt-xvi-skutocne-nikdy-nebol-nie-je-a-pravdepodobne-uz-ani-nikdy-nebude-konzervativcom

Výsledky 1 - 20 z 57
­