antikoncepcia je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Antikoncepcia a Nový svetový poriadok.

  Antikoncepcia sa stala všeliekom, ale je to tiež nástroj, ktorý umožnil zblíženie ľavice a majetných tried a to sa stalo základom Nového svetového poriadku, ktorý sa vynoril v deväťdesiatych rokoch, hneď po páde komunizmu. Antikoncepcia umožnila...

  https://abc.tradi.sk/stat/234-antikoncepcia-a-novy-svetovy-poriadok
 • Antikoncepcia

  https://abc.tradi.sk/clenenie/temy/antikoncepcia
 • Ako zmeniť zlé na dobré v troch krokoch

  Tu má autorpravdu. Humanae vitae stojí na katolíckom presvedčení, že primárnym cieľom manželstva je plodenie detí a tomu antikoncepcia bráni, teda bráni dosiahnutiu cieľa manželstva a teda je a priori zlá. Toľko oslavované prehĺbenie a komplexný pohľad...

  https://abc.tradi.sk/rodina/202-ako-zmenit-zle-na-dobre-v-troch-krokoch
 • Aký je plán Pápežskej akadémie pre život v oblasti antikoncepcie?

  veľmi podobné. Ak teda stratégia Pápežskej akadémie pre život uspeje, pápež vypustí niekoľko poznámok o tom, ako je síce antikoncepcia reálne morálne zlá, ale nepoužívanie antikoncepcie je len ideál, ku ktorému človek graduálne smeruje a snáď sa raz...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/161-aky-je-plan-papezskej-akademie-pre-zivot-v-oblasti-antikoncepcie
 • Je Vatikán skutočne proti „extrémom“ na Synodálnej ceste? Metóda zahmlievania v referovaní o synodálnom procese

  Katolícke médiá stredného prúdu (u nás napríklad Postoj, Štandard alebo TK KBS) používajú pri informovaní o tzv. Synodálnej ceste, a vo vzťahu k vystrašeným veriacim, pred ktorými sa už nedajú utajiť otvorene heretické ambície veľkého množstva lídrov...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/181-je-vatikan-skutocne-proti-extremom-na-synodalnej-ceste-metoda-zahmlievania-v-referovani-o-synodalnom-procese
 • Humanæ Vitæ: Prímerie zo 68. roku končí

  Pred dvadsiatimi rokmi vytvoril spisovateľ George Weigel frázu „prímerie z roku 1968“, čím chcel opísať dôsledky verejného odporu k Humanæ Vitæ, encyklike Pavla VI., ktorá potvrdzuje učenie Cirkvi o antikoncepcii. Weigel povedal, že obrovská chyba...

  https://abc.tradi.sk/rodina/46-humanae-vitae-primerie-zo-68-roku-konci
 • Je možné kritizovať pápeža?

  za reformovateľné. To je dôvod, prečo liberálni teológovia, ktorí spochybňujú tradičné učenie Cirkvi o veciach, ako je antikoncepcia alebo vysviacka žien, nemajú na čom stáť. KeďMagistérium jednoducho opakovane potvrdzuje takéto tradičné učenie,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/51-je-mozne-kritizovat-papeza

Výsledky 1 - 7 z 7
­