slovensko je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Slovensko – „demokratická“ vláda menšiny nad väčšinou a slušnosť k „dezolátom“ len zo strachu

  Udalosti posledných dní na Slovensku sú dôležité nie preto, žeby sa v ich zorách konečne črtala nejaká nádej na blízku obrodu národa (a nielen slovenského, ale momentálne akéhokoľvek), ale preto, lebo v panike a strese vládnucej elity dochádza k...

  https://abc.tradi.sk/stat/175-slovensko-demokraticka-vlada-mensiny-nad-vaecsinou-a-slusnost-k-dezolatom-len-zo-strachu
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Povstanie a klamstvo. (Časť 3).

  sme boli prinútení kooperovať s Berlínom, v roku 1939, situácia bola celkom iná. Ja som bol pozvaný do Berlína zachrániť Slovensko, zachrániť a dosiahnuť nezávislosť, a Hitler nežiadal od nás, aby sme zmenili svoje tradície, alebo, aby sme zaviedli...

  https://abc.tradi.sk/narod/268-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-povstanie-a-klamstvo-cast-3
 • Mons. Trstenský o tzv. „Slovenskom národnom povstaní“

  Slovensko sa podobalo kvitnúcej záhrade a zátišnej oáze uprostred burácajúceho uragánu druhej svetovej vojny. A hoci Slovenská republika mala svojich nepriateľov, čelné miesto medzi nimi zaujal bývalý československý prezident dr. Eduard Beneš, osobitne...

  https://abc.tradi.sk/stat/79-mons-trstensky-o-tzv-slovenskom-narodnom-povstani
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Židom. (Časť 4).

  Vratislav II. (1033 - 1092), český kráľ, prenasledoval Židov v Česku a na Morave, a mnohí Židia zachránili sa útekom na Slovensko. Židovskí kupci usadili sa na kráľovskom majetku Nitrianskeho hradu v 11. storočí. Prví uhorskí králi podporovali „hostí“...

  https://abc.tradi.sk/narod/274-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-vztah-k-zidom-cast-4
 • Akú tradíciu chceme: celú, alebo len liturgické spestrenie?

  svojich pastierov, v súvislosti s takzvanou pandémiou. Bokom od vnútrocirkevného pohybu a krízy tentokrát nezostalo ani Slovensko, ktoré tak dlho a sladko snívalo svoj sen o údajnom vyvolenom národe pod Tatrami, predurčenom podľa niektorých ctiteľov...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/101-aku-tradiciu-chceme-celu-alebo-len-liturgicke-spestrenie
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Vatikánu. (Časť 5).

  Saverio Ritter (1884 - 1951), taliansky biskup, apoštolský nuncius v Prahe, v správe do Ríma, v októbri 1938, zdôraznil: „Slovensko bude môcť znova obnoviť, rozvíjať azlepšovať svoje základné, hlboko katolícke tradície, čo doposiaľ nie len nemohlo...

  https://abc.tradi.sk/narod/276-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-vztah-k-vatikanu-cast-5
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Cesta k povolaniu. (Časť 1).

  vo svojich spomienkach na Dr. Jozefa Tisa, uvádza: „Učil nás náboženstvo v slovenskej reči, čo bola skutočná odvaha, lebo Slovensko bolo vtedy ešte pod Maďarskom, a všade na Slovensku v školách prevádzala sa tvrdá maďarizácia.“. Ďalšie zaznamenané...

  https://abc.tradi.sk/narod/256-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-cesta-k-povolaniu-cast-1
 • O chodiacom poklade a zradcoch. Dvestopäťdesiat rokov „radostného obohatenia“ od islamských imigrantov

  Holandsku, v krajinách menej zaprdených, (poslúžme si slovníkom liberálnych kaviarenských zohrievačov stoličiek), ako je Slovensko, ozýva sa radostný spev musulmana; banálna cukráreň na námestí, doteraz obrázok slovenského malomeštiactva, premení sa na...

  https://abc.tradi.sk/narod/88-o-chodiacom-poklade-a-zradcoch-dvestopaetdesiat-rokov-radostneho-obohatenia-od-islamskych-imigrantov
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Hlava štátu. (Časť 2).

  Slovensko predstavuje jednu z výnimočných krajín, v ktorých katolícky kňaz angažoval sa v najvyššej politickej funkcii hlavy štátu už vo veľmi dávnych dobách. Zachoval sa veľmi dôležitý historický záznam o tom, že vladári starých Slovákov, Rastic...

  https://abc.tradi.sk/narod/264-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-hlava-statu-cast-2
 • Je sv. prijímanie na ruku ťažký hriech?

  nesprávny zvyk sa stal na Západe dominantným. S Covidom sa začal praktizovať aj na miestach, kde bol dovtedy zakázaný, ako Slovensko a kde sa katolíci hrdili tým, že v ich cirkvi nich nie je úpadok, ako na Západe. Ako je možné, že ľudia vedia kľačať...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/81-je-sv-prijimanie-na-ruku-tazky-hriech
 • KBS & prijímanie do rúk: Dočasne či navždy?

  Biskupi zdôrazňujú, že Slovensko v súčasnosti čelí mimoriadnym okolnostiam, ktoré ohrozujú ľudské zdravie a životy. Tieto okolnosti považujú za dočasné, no rozhodovať musia bezodkladne. „Netreba sa hádať o tom, že nik nemá právo ľuďom prikazovať, aby...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/35-kbs-prijimanie-do-ruk-docasne-ci-navzdy
 • Kostol sv. Františka Xaverského v Rožňave

  veže. V 17. storočí v Uhorsku vládla napätá atmosféra, v rokoch 1618 – 1648 zúrila v strednej Európe a teda aj na slovenskom území 30.ročná vojna, ktorá zdecimovala takmer celú Európu a táto vojna sa niesla aj v znamení náboženských rozbrojov a napätia....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/84-kostol-sv-frantiska-xaverskeho-v-roznave
 • Kauza Bezák: Kameň uholný pre slovenských liberálov, murárov, ekumenov a tolerantov

  jeho vzrušenia, príde o svojich najlepších synov a dcéry, v návale sklamania z odvolania najlepšieho biskupa akého kedy Slovensko malo. No, tak sa na to pozrime. Čo znamenal Bezák pre Cirkev, ktorá sa aj tak topí v rozklade a zniesla už všeličo. Už...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/96-kauza-bezak-kamen-uholny-pre-slovenskych-liberalov-murarov-ekumenov-a-tolerantov
 • Kam smeruje slovenská synodálna cesta a cirkev?

  Po tom, ako 15. augusta zverejnila Konferencia biskupov Slovenska (KBS) dokument prinášajúci syntézu diecéznych výstupov z tzv. synodálnej cesty, dostal každý slovenský katolík možnosť nahliadnuť do kuchyne, v ktorej sa pripravuje duchovná menáž pre...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/156-kam-smeruje-slovenska-synodalna-cesta-a-cirkev
 • Cirkev uznáva a podporuje spravodlivý nacionalizmus, ktorému ide o bezpečnosť svojej zeme

  To, čo dnes najviac kvitne v každom národe, je nacionalizmus, láska k národu. Úloha Cirkvi a katolíkov v tejto veci nie je ľahká, zato tým dôležitejšia. Cirkvi aj tu musí ísť o to, aby ukázala pravú hodnotu nacionalizmu a povedala svoje rozhodujúce...

  https://abc.tradi.sk/narod/69-cirkev-uznava-a-podporuje-spravodlivy-nacionalizmus-ktoremu-ide-o-bezpecnost-svojej-zeme
 • Národné bytie na váhach jednotlivca: Všetko, čo nám pomáha stať sa ľuďmi naplno, musí pochádzať od Boha

  Je bez významu pre človeka, že patrí k nejakému národu a že sa cíti úzko spojený s celým svojim národným kolektívom? Má to celkom iste svoj význam. Národnosť má pre človeka veľkú časnú hodnotu, ba uplatňuje svoj vplyv až na plnenie večného poslania...

  https://abc.tradi.sk/narod/77-narodne-bytie-na-vahach-jednotlivca-vsetko-co-nam-pomaha-stat-sa-ludmi-naplno-musi-pochadzat-od-boha
 • Zmyslom lásky k národu je duchovné, vnútorné rozširovanie

  Aby sme však mali príčinu ovládať cit k národu a držali ho v medziach, ako sme na to viazaní zákonom prirodzeným, treba vedieť, aký zmysel má pravá láska k národu. Nijaká láska prirodzená, ľudsky teplá, nie je uzavretým systémom: láska je podstatne...

  https://abc.tradi.sk/narod/76-zmyslom-lasky-k-narodu-je-duchovne-vnutorne-rozsirovanie
 • Je dáke nebezpečenstvo, že by vedúce miesta mnohomiliónového katolíctva našej republiky obsadili niektorí kňazi?

  Redakčné spracovanie prejavu Jozefa Tisu na verejnom zhromaždení 5. júla 1927 v Nitre. Svoju reč započal spomienkou na sv. Cyrila a Metoda. Dvaja svätí, ktorí už pred tisíc rokmi boli slovenskými apoštolmi katolicizmu, položili vlastne základy nášho...

  https://abc.tradi.sk/stat/71-je-dake-nebezpecenstvo-ze-by-veduce-miesta-mnohomilionoveho-katolictva-nasej-republiky-obsadili-niektori-knazi
 • Jezuliatko je stálym očakávaním národov

  Pred rokmi som počul recitačný sbor, ktorý podnes je mi v živej pamäti. Bolo to práve pred Vianocami, pri oslave príchodu jediného a pravého Mesiáša. Odznely krásne myšlienky, no ani jedna nepôsobila takou živelnou silou, ako stále opakovaná, mohutným...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/78-jezuliatko-je-stalym-ocakavanim-narodov
 • Škola pokroková vychováva apačov a zločincov a bez Boha nevie dostatočne pripraviť ľudí k životu

  Cirkev je ustanovizeň božská nie pre politiku, ani nie v prvom rade pre vedu a umelectvo, ale pre večnú spásu duší ľudských. Povinnosti Cirkvi: vyučovať Aby Cirkev tento cieľ previesť mohla, dal jej božský zakladateľ, Syn Boží, rozkaz a poverenie...

  https://abc.tradi.sk/stat/70-skola-pokrokova-vychovava-apacov-a-zlocincov-a-bez-boha-nevie-dostatocne-pripravit-ludi-k-zivotu

Výsledky 1 - 20 z 29
­