snp je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Mons. Trstenský o tzv. „Slovenskom národnom povstaní“

    Slovensko sa podobalo kvitnúcej záhrade a zátišnej oáze uprostred burácajúceho uragánu druhej svetovej vojny. A hoci Slovenská republika mala svojich nepriateľov, čelné miesto medzi nimi zaujal bývalý československý prezident dr. Eduard Beneš, osobitne...

    https://abc.tradi.sk/stat/79-mons-trstensky-o-tzv-slovenskom-narodnom-povstani
  • Ukrajinská brána 1914-2014: Pojmy stratili svoj význam a zostala len čistá nietzscheovská vôľa k moci

    či iného moderného čarodeja. Tu končí veškerá súdnosť a začína mágia. Aby paradoxov konca nebolo, tak organizáciou SNP, ďalšieho oslavovaného aktu, bola poverená práve kyjevská odnož sovietských ozbrojených síl, ktorej hnacím motorom v Kyjeve boli...

    https://abc.tradi.sk/stat/87-ukrajinska-brana-1914-2014-pojmy-stratili-svoj-vyznam-a-zostala-len-cista-nietzscheovska-vola-k-moci

Výsledky 1 - 2 z 2
­