potrat je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Debata o očkovaní proti COVID-19: tri aspekty účasti na zle, učenie Magistéria a analýza predmetného zla

  Otázka očkovania proti Corona vírusu vakcínami, vyrobenými pomocou bunkových línií získaných z potratených plodov sa týka legitimity účasti na morálnom zle. Chceme tu prezentovať tri relevantné mravné znaky tejto účasti, úvahu o Magistériu a bližšiu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/119-debata-o-ockovani-proti-covid-19-tri-aspekty-ucasti-na-zle-ucenie-magisteria-a-analyza-predmetneho-zla
 • Je použitie vakcín vyrobených z buniek násilne potratených detí menšie zlo než pandemické šírenie vírusu SARS-CoV-2?

  vydala nótu[1], v ktorej ústami kardinála Luisa Ladariu oznámila, že použitie vakcín vyrobených z bunkových línií umelo potratených detí je morálne prípustné. Odporúčam si tento dokument preštudovať. Na jednej strane vzbudil obdiv a množstvo ďakovných...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/126-je-pouzitie-vakcin-vyrobenych-z-buniek-nasilne-potratenych-deti-mensie-zlo-nez-pandemicke-sirenie-virusu-sars-cov-2
 • Aký je plán Pápežskej akadémie pre život v oblasti antikoncepcie?

  venovaná útokom na hodnoty katolíckej viery a samotnej katolíckej cirkvi. Hoci Pannella energicky bojoval za legalizáciu potratov, homosexuálnych „manželstiev“, transrodových „práv“, rozvodov a voľných zväzkov a snažil sa zrušiť konkordát medzi cirkvou...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/161-aky-je-plan-papezskej-akademie-pre-zivot-v-oblasti-antikoncepcie
 • Aký je osud potratených detí

  Quaeritur: Nedávno som sa zúčastnil diskusie o potratoch a dostal som otázku, čo učí Katolícka cirkev o večnom osude duší potratených detí. Prosím Vás o pomoc s odpoveďou. Vďaka! Respondeo: Je to smutné, ale väčšina dnešných katolíkov svätorečí duše...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/270-aky-je-osud-potratenych-deti
 • „Nóta o morálnosti používania niektorých vakcín proti COVID-19“ je morálny doublespeak

  súčasne. Ak človek žije v štáte, v ktorom sú dostupné iba vakcíny vyvinuté/vyrobené/testované z biologického materiálu z potratených detí tak, Vatikán hovorí, že „je morálne prijateľné prijať tie vakcíny Covid-19, ktoré vo svojom výskume a výrobnom...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/118-nota-o-moralnosti-pouzivania-niektorych-vakcin-proti-covid-19-je-moralny-doublespeak
 • Trójsky kôň populačnej kontroly vo Vatikáne 

  do parlamentu, aby sa vyhla stíhaniu za, podľa jej vlastných chvastúnskych rečí, viac ako 10 000 spáchaných ilegálnych potratov. Jej prezývka "Bicicletta" pochádza z nástroja, ktorý si pre tento účel vyrobila z pumpy na bicykel a pohára na zaváraniny....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/260-trojsky-kon-populacnej-kontroly-vo-vatikane
 • Nemasturbujete? Ste fašisti!

  onania pri pornografii je vlastne prolife, pretože tak nemožno splodiť dieťa a teda nenastáva riziko, že by niekto spáchal potrat. Je to vlastne cnostný skutok. Trevor Noah v relácií Daily Show ide o krok ďalej a s pomocou toho istého psychológa...

  https://abc.tradi.sk/stat/231-nemasturbujete-ste-fasisti
 • Ako zmeniť zlé na dobré v troch krokoch

  V poslednej dobe sa šíria správy, že pápež do Pápežskej akadémie pre život menuje stále viac funkcionárov, ktorí sú za potraty, za antikoncepciu a odmietajú katolícku sexuálnu morálku zhrnutú Pavlom VI. v Humanae Vitae.1 Aby nám, v slovenskom zaostalom...

  https://abc.tradi.sk/rodina/202-ako-zmenit-zle-na-dobre-v-troch-krokoch
 • Čo je svedomie a kedy by sme sa ním mali riadiť?

  šanca, že by pri ňom mohlo dôjsť k ohrozeniu života jej dieťaťa, prípadne, že by takýto zákrok priamo mohol vyvolať potrat. Iným prípadom je, keď naša situácia nie je nijako komplikovaná, akurát my nepoznáme morálne princípy, ktorými sa máme v danom...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/164-co-je-svedomie-a-kedy-by-sme-sa-nim-mali-riadit

Výsledky 1 - 9 z 9
­