peklo je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Ako sa dostať do pekla

  Edward Feser Ako sa niekto dostane do pekla? Ako môže milujúci a milosrdný Boh niekoho zatratiť? Ktorý hriech je tak ťažký, aby uvalil na človeka večné zatratenie? Ako je možné, že v pekle končí nie len hŕstka, ale veľká časť ľudstva, ako donedávna...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/196-ako-sa-dostat-do-pekla-2
 • Spojenie konzervatívcov a mlčanie o pekle - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 18).

  Hans Urs von Balthasar (1905 - 1988), švajčiarsky teológ, Hans Küng (1928 - 2021), švajčiarsky teológ, Edward Schillebeeckx (1914 - 2009), belgický teológ, Karl Rahner (1904 - 1984), nemecký teológ, patrili k mnohým teológom, ktorí zredukovali peklo na...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/289-spojenie-konzervativcov-a-mlcanie-o-pekle-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-18
 • Dezinfikovanie liturgie – škrtanie nepohodlných modlitieb v novom misáli

  flexibilné a úplne nevýrazné náboženstvo, ktoré sa málo, ak vôbec zaujíma o božskú spravodlivosť, o trest za hriech, o peklo. Ak sa aj zmena v náboženskom presvedčení neudiala explicitne, účasť na štandardnej farskej omši dáva nahliadnuť, ako bolo...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/120-dezinfikovanie-liturgie-skrtanie-nepohodlnych-modlitieb-v-misali-z-roku-1970
 • Ako chápať Františka-Ničiteľa: „Každý vie, že má právo vyhýbať sa tomu, čo mu ubližuje a utekať pred nebezpečenstvom.“

  Bula pápeža Bonifáca VIII. z roku 1302, Unam Sanctam, spôsobuje dnešným verným katolíkom množstvo ťažkých chvíľ: „Ďalej vyhlasujeme, deklarujeme a definujeme, že je nevyhnutné pre spásu duše, aby sa každé ľudské stvorenie podrobilo rímskemu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/113-ako-chapat-frantiska-nicitela-kazdy-vie-ze-ma-pravo-vyhybat-sa-tomu-co-mu-ublizuje-a-utekat-pred-nebezpecenstvom
 • Aký je osud potratených detí

  predpokladá. Hypotéza, že Limbo je separátny stav mimo Nebo a Peklo, bola zavrhnutá. Na konci vekov zostanú len dve, Nebo a Peklo. (Čítal som dokonca argumentáciu, ktorá usilovala sa vyvrátiť existenciu Limba tým, že citovala toto zavrhnutie a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/270-aky-je-osud-potratenych-deti
 • Neomodernizmus - pravá tvár súčasnej katolíckej teológie

  Rozhodujúcim princípom katolíckej teológie po II. vatikánskom koncile nie je, modernizmus, ale neomodernizmus. A hoci sa pri kritike teologických výkonov dnešných majstrov bohoslovia často uchyľujeme k nálepke modernista/modernizmus, v záujme...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/167-neomodernizmus-prava-tvar-sucasnej-katolickej-teologie
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Povstanie a klamstvo. (Časť 3).

  Dr. Jozef Tiso, prezident, bol veľmi prekvapený povstaním na Slovensku v auguste 1944, napriek tomu, že mal správy o partizánskych akciách na území Slovenska. Vedel, že vzhľadom na blížiaci sa postup sovietskych vojsk, vzniknú tendencie podporovania...

  https://abc.tradi.sk/narod/268-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-povstanie-a-klamstvo-cast-3
 • Svätý Felix z Valois, zakladateľ rádu Trinitárov

  Svätý Felix z Valois, pôvodným menom Hugo z Vermandois, bol francúzsky šľachtic, podľa niektorých historikov v mladosti pravdepodobne aj účastník bojov vo Svätej zemi. Krátko po možnom návrate zo Svätej zeme sa stal pustovníkom, kňazom a spoločne zo...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/212-branislav-krasnovsky
 • Svätá Johanna Františka de Chantal, svätica ktorá sa pre Krista vzdala všetkého

  ktorá ju môže z barónskeho sídla vyštvať. Primitívna konkubína spravila Johanne Františke a jej deťom zo života hotové peklo. Obmedzovala ich v najnutnejších potrebách, urážala ich, vyhadzovala na ulicu a baróna Quida de Chantal neustále vydierala....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/257-svaeta-johanna-frantiska-de-chantal-svaetica-ktora-sa-pre-krista-vzdala-vsetkeho
 • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

  Kríza, ktorá rozprestrela svoj temný plášť nad celou Cirkvou, dogmaticky, liturgicky aj disciplinárne, doľahla na každého, na nás, našich rodičov, na naše deti. Sú rôzne spôsoby, ako sa s tým vysporiadať. Niekto nadšene kormidluje svoju bárku na vlne...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
 • Ukrajinská brána 1914-2014: Pojmy stratili svoj význam a zostala len čistá nietzscheovská vôľa k moci

  Na tej veľkej a hrôzostrašnej pevnosti, na 20. storočí, ktoré vzbudilo toľko falošných nádejí a prinieslo toľko nezmerného fyzického aj duševného utrpenia, sa otvorila v tomto roku brána. Sto rokov od začiatku Veľkej vojny, znamenajúcej konečnú skazu...

  https://abc.tradi.sk/stat/87-ukrajinska-brana-1914-2014-pojmy-stratili-svoj-vyznam-a-zostala-len-cista-nietzscheovska-vola-k-moci

Výsledky 1 - 11 z 11
­