moc je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Hranice štátnej moci

  Katolícky prístup priznáva štátnej moci účasť na Božej moci, ktorá riadi tento svet. Preto úlohou štátnej moci je konať v Bohom stanovenom rozsahu na dosiahnutie Bohom stanoveného účelu štátu. Štátna moc nesmie nariadiť niečo, čo je samo v sebe v...

  https://abc.tradi.sk/stat/295-hranice-statnej-moci
 • Slovensko – „demokratická“ vláda menšiny nad väčšinou a slušnosť k „dezolátom“ len zo strachu

  Udalosti posledných dní na Slovensku sú dôležité nie preto, žeby sa v ich zorách konečne črtala nejaká nádej na blízku obrodu národa (a nielen slovenského, ale momentálne akéhokoľvek), ale preto, lebo v panike a strese vládnucej elity dochádza k...

  https://abc.tradi.sk/stat/175-slovensko-demokraticka-vlada-mensiny-nad-vaecsinou-a-slusnost-k-dezolatom-len-zo-strachu
 • Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu

  Náš Spasiteľ a Pán Ježiš Kristus vymedzil jediný spoľahlivý smer vedúci do Jeho večného kráľovstva, ktorý Jeho Cirkev musí strážiť. Významné miesto v tomto katolíckom učení má náuka o kráľovskej vláde Pána Ježiša Krista. Súčasný stav modernej...

  https://abc.tradi.sk/stat/204-spolocenska-vlada-jezisa-krista-a-demokracia-v-sluzbe-hriechu
 • Progresivisti spochybňujú Petrov primát - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 16).

  Progresivisti kritizovali represívnu moc Svätého ofícia, dediča Svätej rímskej inkvizície, avšak represia, ktorú sami vykonávali, prostredníctvom nového mediálneho tribunálu, bola agresívnejšia. Tlač zobrazovala strážcov ortodoxie ako nevľúdnych,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/284-progresivisti-spochybnuju-petrov-primat-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-16
 • Antikrist a vláda pápeža Františka

  “Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.” Lk 21:28. Tieto slová nášho Pána zazneli, keď vypočítal mnohé zlá, ktoré v budúcnosti, môžu dopadnúť na jeho verných nasledovníkov, na konci čias a aj v tých...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/265-antikrist-a-vlada-papeza-frantiska
 • Príchod Antikrista a tradiční katolíci

  podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu; klaňali sa drakovi,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/236-prichod-antikrista-a-tradicni-katolici
 • Štát a Boh

  to je Boh, kto to ich zráža, pri príležitosti styku gule s kolkami. A tak ďalej. Stvorené veci nemajú žiadnu kauzálnu moc. Sú ako bábky. Je to bábkar, ktorý pomocou šnúr pohybuje bábkou, a je to Boh, ktorý spôsobuje všetko dianie na svete. Stvorené veci...

  https://abc.tradi.sk/stat/233-ed-fesser
 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  Ak je v pohári vody kvapka jedu, nikto nebude tvrdiť, že je to pitná voda. To platí aj o duchovnom živote, pretože tu nejestvuje stredná cesta, kompromis medzi vodou cnosti a jedom hriechu. Svätosť je Boží dar a je nemožné ju dosiahnuť bez jeho pomoci,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit
 • Úvaha o latinskom jazyku

  Povedal som, že od pápežskej zvrchovanosti, ktorá býva vykresľovaná falošnými farbami, nemusí žiaden katolícky národ očakávať ohrozenie svojich špecifických a zákonných obyčajov. Ak sú pápeži povinní preukazovať otcovskú blahosklonnosť zvykom, ktoré...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/235-uvaha-o-latinskom-jazyku
 • Židia a dobytie Jeruzaléma sasánovskou Perziou

  domov a 21. marca 630 cisár Heraclius vpochodoval do Jeruzalema, aby reinštaloval relikviu a oslávil obnovenú byzantskú moc. Aký by bol osud Židov, ktorí prebehli k Peržanom, po obnovení byzantskej moci? Benjamin z Tiberias, jeden z pôvodných židovských...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/211-phillip-campbell
 • Tradícia a živé Magistérium [na pokračovanie: III. časť] - Organizácia a výkon živého magistéria

  Slovo tradícia (grécky paradosis) budeme v tomto texte chápať výlučne v cirkevnom zmysle. Môže označovať nejakú vec (náuku, správu alebo zvyk) prenášanú z jednej generácie na druhú; alebo to označuje orgán, či spôsob odovzdávania (kerigma...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/85-tradicia-a-zive-magisterium
 • „Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi?

  Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/32-krst-v-duchu-svaetom-hlboky-emocionalny-zazitok-zneuzity-bludarmi
 • E. Michael Jones: Libido dominandi. Sexuálna liberalizácia a politická kontrola

  V roku 1999 vyšla kniha amerického katolíckeho historika E.M. Jonesa s názvom Libido Dominandi. Podtitul knihy - Sexuálne oslobodenie ako nástroj politickej kontroly naznačuje o čom kniha je. Autor sa pokúša na úseku posledných štyroch storočí...

  https://abc.tradi.sk/rodina/67-e-michael-jones-libido-dominandi-sexualna-liberalizacia-a-politicka-kontrola
 • Vrátime sa do arén?

  odstrániť vieru v Boha. A tak sa dá vrátiť na úroveň šeliem a zvierat a priznať pudom a telesnej žiadostivosti zvrchovaná moc. Z prvého radu pozorujeme, ako nekontrolované vášne vedú k explózii divokej pudovosti, ktorá odjakživa vládla ríši zvierat a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/189-vratime-sa-do-aren
 • Dignitatis Humanae a trpké dedičstvo koncilu

  Trpkým dedičstvom posledného koncilu, je šestnásť dokumentov, ktoré po sebe zanechal a ktoré sa stali i pákou i pevným bodom, ktorý kedysi požadoval Archimedes, aby pohol svetom. Spory o tom, nakoľko a v ktorých veciach sa tieto dokumenty rozchádzajú s...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/188-dignitatis-humanae-a-trpke-dedicstvo-koncilu
 • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

  Ak chceme porozumieť súčasnej kríze v Cirkvi, musíme sa pozrieť späť na udalosti, ktoré ju vyvolali. V tomto ohľade snáď neexistuje diskutovanejšia téma ako otázka, či je Druhý vatikánsky koncil nespravodlivo poznačený zlou implementáciou a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch
 • Traditionis custodes: „Choďte preč, rozpúšťam vás...“

  Píšem tento text 24 hodín po atómovom výbuchu s úsmevným názvom „Traditionis Custodes“ (TC). Pripomína mi správu načmáranú na plechovom obale atómovej bomby Fat Man, ktorá padla na Nagasaki: „To je pre vás!“, ktorej autorom je istý Art Josephson z...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/114-traditionis-custodes-chodte-prec-rozpustam-vas
 • Nech žije veda! Dante vivo! „Mladí sú štúdiom Božskej komédie nútení oceňovať dielo, ktoré očierňuje židovský národ.“

  (Dante živý), v snahe poukázať na stálu aktuálnosť diela velikána stredovekej krásnej spisby, netušil, že Dante je živý až moc. Aspoň podľa organizácie s podivným (na Taliansko) menom Gherush 92, ktorá má status zvláštneho poradného orgánu Ekonomickej a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/107-nech-zije-veda-dante-vivo-mladi-su-studiom-bozskej-komedie-nuteni-ocenovat-dielo-ktore-ociernuje-zidovsky-narod
 • Konferencia vo Fulde a moderátori koncilu - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 14).

  Ernesto Ruffini (1888 - 1967), taliansky kardinál, povedal, že moderátorom koncilu bola priznaná právomoc, ktorú žiadne koncilové predsedníctvo nemalo v predchádzajúcom období. R. M. Wiltgen, uvádza, že pápežské menovania dali „Európskej aliancii“ novú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/282-konferencia-vo-fulde-a-moderatori-koncilu-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-14
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Cesta k povolaniu. (Časť 1).

  Prorocké slová Panny Márie v Portugalsku, vo Fatime, boli zavŕšené veľkolepým slnečným zázrakom, pred takmer 70 000 ľuďmi, ku ktorému došlo dňa 13. októbra 1917. Mons. Dr. Jozef Tiso, slovenský katolícky kňaz a prezident, narodil sa dňa 13. októbra...

  https://abc.tradi.sk/narod/256-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-cesta-k-povolaniu-cast-1

Výsledky 1 - 20 z 69
­