lumen je povinná položka, a gentium je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Prvky posväcovania a pravdy aj mimo Cirkvi ako pasca pre pokoncilných katolíkov

  hľadajú pravdu, a potom, že pravá jednota nemôže byť uskutočnená mimo pravdy nikdy.“. (Bod 2). (6). Koncilový dokument Lumen gentium a ekumenické nadšenie Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) prijal dokument Lumen gentium, dogmatickú konštitúciu o...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/294-prvky-posvaecovania-a-pravdy-aj-mimo-cirkvi-ako-pasca-pre-pokoncilnych-katolikov
 • Tradičná Cirkev bojujúca a moderná Cirkev putujúca

  konciloví otcovia odmietli tento precízne formulovaný dokument, pripravovaný jeden a pol roka, a bol prijatý dokument Lumen Gentium, zo dňa 21. novembra 1964. Za odmietnutím stáli najmä Augustin Bea, kardinál, zodpovedný za jednotu kresťanov, resp. za...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/165-tradicna-cirkev-bojujuca-a-moderna-cirkev-putujuca
 • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

  cieľ všetkých vecí. Pozoruhodný je pojem Cirkvi obsiahnutý v pokrivenom článku 1 dogmatickej konštitúcie o Cirkvi Lumen gentium [pozoruhodný svojím rozchodom s Tradíciou], kde je Cirkev prezentovaná „akoby sviatosť, čiže znak a nástroj dôverného...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch
 • Spojenie konzervatívcov a mlčanie o pekle - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 18).

  samostatne, ale bola začlenená ako posledná, ôsma kapitola, do schémy O Cirkvi, a stala sa následne súčasťou konštitúcie Lumen Gentium. Pápeži Pius IX. a Pius XII. definovali dve veľké mariánske dogmy: Nepoškvrnené počatie, v roku 1854, a Nanebovzatie...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/289-spojenie-konzervativcov-a-mlcanie-o-pekle-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-18
 • Pápež v Kanade a obrady k Veľkej matke

  vzývanie démonov. Je to ťažký hriech proti prvému prikázaniu. Môžeme sa tu dohadovať o prvkoch pravdy a posvätenia (Lumen Gentium, VKII; Ut unum sint, JPII.), nad našou debatou však stojí neľútostný výrok Dávida „Všetci bohovia pohanov sú démoni.“ (Ž...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/102-papez-v-kanade-a-obrady-k-velkej-matke
 • Progresívne chápanie prameňov Zjavenia a Cirkvi - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 11).

  (1889 - 1976), nemeckého filozofa. Návrh L. J. Suenensa, kardinála, stal sa základom dogmatickej konštitúcie o Cirkvi, Lumen gentium, zo dňa 21. novembra 1964. G. B. Montini, kardinál, neskorší pápež Pavol VI., vystúpil po druhý krát, dňa 5. decembra...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/277-progresivne-chapanie-pramenov-zjavenia-a-cirkvi-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-11
 • Cirkev putujúca a mariánsky minimalizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 15).

  verziu schémy o Cirkvi, z poverenia Léona-Josepha Suenensa (1904 - 1996), belgického kardinála, ktorá začínala slovami Lumen gentium („Svetlo národov“). Diskusia v koncilovom zhromaždení preukázala existenciu veľkej názorovej rozdielnosti. Diskusia o...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/283-cirkev-putujuca-a-mariansky-minimalizmus-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-15
 • Progresívne chápanie vzťahu Cirkvi a sveta - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 21).

  svetom. V jednom televíznom rozhovore nechal nasnímať sa vedľa veľkého glóbusu, na ktorom bol nápis: Ecclesia Christi lumen gentium (Kristova Cirkev je svetlom národov). Léon-Joseph Suenens (1904 - 1996), belgický kardinál, navrhol generálnemu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/292-progresivne-chapanie-vztahu-cirkvi-a-sveta-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-21

Výsledky 1 - 8 z 8
­