jozef je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Povstanie a klamstvo. (Časť 3).

  Dr. Jozef Tiso, prezident, bol veľmi prekvapený povstaním na Slovensku v auguste 1944, napriek tomu, že mal správy o partizánskych akciách na území Slovenska. Vedel, že vzhľadom na blížiaci sa postup sovietskych vojsk, vzniknú tendencie podporovania...

  https://abc.tradi.sk/narod/268-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-povstanie-a-klamstvo-cast-3
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Cesta k povolaniu. (Časť 1).

  boli zavŕšené veľkolepým slnečným zázrakom, pred takmer 70 000 ľuďmi, ku ktorému došlo dňa 13. októbra 1917. Mons. Dr. Jozef Tiso, slovenský katolícky kňaz a prezident, narodil sa dňa 13. októbra 1887, teda presne 30 rokov pred dňom najväčšieho...

  https://abc.tradi.sk/narod/256-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-cesta-k-povolaniu-cast-1
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Hlava štátu. (Časť 2).

  a zatkli 260 vedúcich predstaviteľov slovenského autonomistického hnutia, vrátane poslancov s parlamentnou imunitou. Dr. Jozef Tiso dozvedel sa počas nasledujúceho dňa vo svojej kláštornej cele v Bratislave, že Dr. Emil Hácha (1872 - 1945), prezident...

  https://abc.tradi.sk/narod/264-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-hlava-statu-cast-2
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Justičná vražda. (Časť 6).

  Slovenská verejnosť v rozhodujúcej väčšine reagovala na Dr. Jozefa Tisa, prezidenta, s putami na rukách, zobrazeného v novinách, s veľkým pobúrením, a s pocitom poníženia a urážky celého slovenského národa. Potupné fotografie dovezených vládnych...

  https://abc.tradi.sk/narod/278-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-justicna-vrazda-cast-6
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Vatikánu. (Časť 5).

  Svätá stolica ako svetová autorita a duchovná veľmoc musela zvažovať každé slovo, aby nepodráždila Nemecko. Dr. Jozef Tiso, prezident, postupoval podobne ako pápež Pius XII., t. j. snažil sa zmierňovať zlo, ale súčasne nedráždiť pôvodcu zla, čo by...

  https://abc.tradi.sk/narod/276-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-vztah-k-vatikanu-cast-5
 • Svätý Jozef Kalazanský - katolícky otec modernej pedagogiky

  Podľa tradičného katolíckeho kalendára si dňa 27. augusta pripomíname sviatok sv. Jozefa Kalazanského, kňaza, pedagóga a zakladateľa rádu piaristov, ktorý bol aj zakladateľom prvej ľudovej katolíckej školy v Európe. V škole, ktorú založil a riadil...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/152-svaety-jozef-kalazansky-katolicky-otec-modernej-pedagogiky
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Židom. (Časť 4).

  vecí hlásili do Berlína, dňa 24. februára 1939, že Čechoslováci, ako aj Židia, stoja za najsilnejšou skupinou okolo Dr. Jozefa Tisa, ministerského predsedu, „pričom my poznamenávame osobitne, že slovenské židovstvo schvaľuje Tisov postoj uznanlivým...

  https://abc.tradi.sk/narod/274-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-vztah-k-zidom-cast-4
 • Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie?

  boli pohoršení jeho učenosťou a povedali: „Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry?“ (Mt 13, 55-56; porov. Mk 6, 3) Z týchto bratov sú prví dvaja Jakub a Jozef....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/140-preco-panovi-bratia-spominani-vo-sv-pisme-nemozu-byt-detmi-panny-marie
 • Jozef Duháček

  Curriculum vītæ

  https://abc.tradi.sk/redakcia/4-jozef-duhacek
 • Körper-Zrínsky, Karol Jozef

  https://abc.tradi.sk/clenenie/temy/karol-jozef-koerper-zrinsky
 • Tiso, Jozef, Mons. ThDr.

  https://abc.tradi.sk/clenenie/temy/jozef-tiso
 • Pôst

  Pôst (fast/fest) všeobecne znamená abstinenciu od jedla alebo pitia a je to termín spoločný pre rôzne germánske jazyky. Niektorí odvodzujú toto slovo z koreňa, držať, zachovať, pozorovať alebo obmedzovať sa. Latinský výraz jejunium označuje zvieracie...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/239-post
 • Nemasturbujete? Ste fašisti!

  S nástupom lacného a rýchleho internetu a s rozvojom mobilných telefónov, z ktorých sa stali univerzálne a všade prítomné multimediálne prehrávače, sa pornografia stala nie len dostupnejšou, ale je po ruke prakticky všade. Významný podiel internetovej...

  https://abc.tradi.sk/stat/231-nemasturbujete-ste-fasisti
 • Rozprávky o pápežskej neomylnosti

  Viera tých, ktorých novokatolíci posmešne volajú “radikálni tradicionalisti” nie je nič iné, ako večné a nemenné učenie katolíckej Cirkvi. Už v roku 1881 magazín The Monthly and Catholic Review zverejnil článok otca Michaela Gavina, s odpoveďou na...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/216-rozpravky-o-papezskej-neomylnosti
 • Sloboda a hmota

  Niektorí ľudia, a po hriechu i katolíci, veria, že medzi kapitalizmom a marxizmom je priepastný rozdiel. Človek, ktorému sa ušlo zdravého rozumu však vidí, že tu nebeží o nič iné, len o dve rôzne podoby tej istej veci. Kapitalistická spoločnosť sa...

  https://abc.tradi.sk/stat/230-sloboda-a-hmota
 • Je dáke nebezpečenstvo, že by vedúce miesta mnohomiliónového katolíctva našej republiky obsadili niektorí kňazi?

  Redakčné spracovanie prejavu Jozefa Tisu na verejnom zhromaždení 5. júla 1927 v Nitre. Svoju reč započal spomienkou na sv. Cyrila a Metoda. Dvaja svätí, ktorí už pred tisíc rokmi boli slovenskými apoštolmi katolicizmu, položili vlastne základy nášho...

  https://abc.tradi.sk/stat/71-je-dake-nebezpecenstvo-ze-by-veduce-miesta-mnohomilionoveho-katolictva-nasej-republiky-obsadili-niektori-knazi
 • Škola pokroková vychováva apačov a zločincov a bez Boha nevie dostatočne pripraviť ľudí k životu

  Cirkev je ustanovizeň božská nie pre politiku, ani nie v prvom rade pre vedu a umelectvo, ale pre večnú spásu duší ľudských. Povinnosti Cirkvi: vyučovať Aby Cirkev tento cieľ previesť mohla, dal jej božský zakladateľ, Syn Boží, rozkaz a poverenie...

  https://abc.tradi.sk/stat/70-skola-pokrokova-vychovava-apacov-a-zlocincov-a-bez-boha-nevie-dostatocne-pripravit-ludi-k-zivotu
 • Prevrátené evanjelium

  pokrstiť. Dvanásti apoštoli, sv. Pavol, Mária, Matka nášho Pána, Mária Magdaléna, všetko to boli Židia. Farizeji Gamaliel a Jozef z Arimatei boli tiež Židia. Z týchto určite nikomu nemožno pripísať účasť v dave, ktorý volal "ukrižuj ho!" To boli praví...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/287-prevratene-evanjelium
 • Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

  dôsledný, že nepovie niečo, čo je v rozpore s niečim, čo povedal v minulosti. Toto sa dokonca vzťahuje aj na Ježiša“, že „Jozef mohol byť prirodzeným otcom Krista“, a iný profesor učí, že „Jeden psychiater odporúča mimomanželské sexuálne vzťahy ako liek...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/254-nerozlisujuca-poslusnost-je-hriechom
 • Je možné kritizovať pápeža?

  Otcovia majú právomoc učiť a vychovávať svoje deti, ale táto právomoc nie je absolútna. Nesmú učiť svoje deti páchať zlo, ani nie sú povinní vychovávať ich s neprimeranou prísnosťou. To je všeobecne známe, hoci je tiež známe, že existujú otcovia, ktorí...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/51-je-mozne-kritizovat-papeza

Výsledky 1 - 20 z 136
­