john je povinná položka, a wycliffe je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Progresívne chápanie prameňov Zjavenia a Cirkvi - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 11).

  kladie Božie slovo ako jedinú regula fidei, ako absolútnu normu, ktorou treba merať každú náuku a každé konanie. John Wycliffe (1328 - 1384), anglický teológ, a Ján Hus (1369 - 1415), český teológ, teoretizovali o integrálnom biblicizme, ešte pred...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/277-progresivne-chapanie-pramenov-zjavenia-a-cirkvi-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-11
 • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

  Kríza, ktorá rozprestrela svoj temný plášť nad celou Cirkvou, dogmaticky, liturgicky aj disciplinárne, doľahla na každého, na nás, našich rodičov, na naše deti. Sú rôzne spôsoby, ako sa s tým vysporiadať. Niekto nadšene kormidluje svoju bárku na vlne...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
 • O užitočnosti a potrebe zákazu škodlivých kníh

  nabádal ho prečítať si to a on podľahol. A tak zo svätej služby Bohu prešiel tento biedny kňaz doslužieb Satana. [21] John Wycliffe v Anglicku nezískal si veľa prívržencov, kým len kázal, hoci z úst nevypustil prakticky nič, len falošné obvinenia. Ale...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/271-o-uzitocnosti-a-potrebe-zakazu-skodlivych-knih

Výsledky 1 - 3 z 3
­