jakub je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie?

  listoch si Pavolnárokuje rovnaké právo, ako ostatní apoštoli a bratia Pánovi (1 Kor. 9, 5) a hovorí o tom, že stretol Jakuba, brata Pánovho (Gal. 1, 19). Akékoľvek námietky proti večnému panenstvu Panny Márie vyplývajúce z týchto veršov môžu byť...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/140-preco-panovi-bratia-spominani-vo-sv-pisme-nemozu-byt-detmi-panny-marie
 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  tam človek žije správne, pretože naplnením zákona je láska. (Rim 13:10) (Sv. Augustín z Hippa. O viere a skutkoch, no. 21) Jakub protirečí tým, čo si myslia, že viera bez skutkov stačí ku spáse a prirovnáva ich k diablom. Hovorí: Veríš že je jeden Boh a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit
 • Na svätej omši v Minoritskom kostole, hlavnom chráme FSSPX vo Viedni.

  vplyv francúzskej katedrálnej architektúry. Stavitelia chrámu nie sú známi, výstavbu kostola však dlhšiu dobu riadil aj Jakub Parížsky, osobný spovedník Albrechta II. Habsburgského. Portál je takisto ovplyvnený francúzskou cirkevnou architektúrou....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/200-na-svaetej-omsi-v-minoritskom-kostole-hlavnom-chrame-fsspx-vo-viedni
 • Ako konať Pobožnosť Svätej hodiny a pomôcť dušiam v Očistci

  a nenachádzal si ju. Znova si odišiel modliť sa a podrobil si svoje smrteľné telo Duchu a Vôli svojho Otca. Apoštoli Peter, Jakub a Ján, najbližší druhovia Nášho Pána Ježiša Krista, ako ste mohli spať pri Jeho smrteľnej úzkosti? Drahí Bratia a sestry,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/150-ako-konat-poboznost-svaetej-hodiny-a-pomoct-dusiam-v-ocistci
 • Elektronický misál latinsko-slovenský

  řád podle římského misálu staroslověnsky. Nakl. Pavel Mervart: Červený Kostelec, 2020. 170 strán. ISBN: 9788074654602 (ed. Jakub Václav Zentner, FSSP) tradičné rímske kalendárium procesie, požehnania a sviatosti podľa: Rituale omnium Lat. rit....

  https://abc.tradi.sk/101-web/47-elektronicky-misal-latinsko-slovensky
 • Jezuliatko je stálym očakávaním národov

  nejaví sa tragédia toho čakania, ako v hlásateľovi moderného titanizmu, Nietzscheovi. Je to duša, ktorá zápasí so svetom ako Jakub s anjelom. Nezvíťazí, ale podľahne. Aké otriasajúce sú jeho rúhavé slová: „Ty lovec za chmárami, môj kat! Nie, vráť sa so...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/78-jezuliatko-je-stalym-ocakavanim-narodov

Výsledky 1 - 6 z 6
­