j je povinná položka, a da je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie?

  Katolíci sa pri otázke Pánových bratov zhodujú i nezhodujú. Rozchádzajú sa v otázke, kto presne boli rodičia týchto blízkych príbuzných Spasiteľa. Všetci sa ale zhodujú v tom, že nie sú synmi Presvätej Bohorodičky, čo je pravda, ktorá plynie z dogmy o...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/140-preco-panovi-bratia-spominani-vo-sv-pisme-nemozu-byt-detmi-panny-marie
 • Katolík ako gladiátor v aréne? Aká je mravná hodnota boxu a iných bojových športov?

  Diskusie o morálnosti boxu sa väčšinou odohrávajú v emocionálnej rovine. Tí, ktorí majú radi bojové športy a zápasenie, si myslia, že box je v poriadku; tí, ktorí nie, majú tendenciu považovať box za mravne zlý. Len veľmi málo teológov diskutuje túto...

  https://abc.tradi.sk/stat/144-katolik-ako-gladiator-v-arene-aka-je-mravna-hodnota-boxu-a-inych-bojovych-sportov
 • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

  Ak chceme porozumieť súčasnej kríze v Cirkvi, musíme sa pozrieť späť na udalosti, ktoré ju vyvolali. V tomto ohľade snáď neexistuje diskutovanejšia téma ako otázka, či je Druhý vatikánsky koncil nespravodlivo poznačený zlou implementáciou a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch
 • Mužský a ženský strih gender neutrálneho trička? Trocha logiky by neuškodilo...

  Populárny slovenský vyhľadávač Zoznam.sk, ktorého spravodajský webový portál topky.sk patrí k najčítanejším médiám na Slovensku nás ohúril šokujúcou zvesťou. Topky sa hrdia, že si do roku 2017 už šesťkrát pripísali prvenstvo v kategórii „Médiá“ v...

  https://abc.tradi.sk/rodina/57-muzsky-a-zensky-strih-gender-neutralneho-tricka-trocha-logiky-by-neuskodilo
 • Konflikt ranného kresťanstva s pohanskou hudbou v bohoslužbe a vplyv egyptských obradov na izraelitskú liturgiu

  Čím viac sa kresťanstvo medzi pohanmi šírilo, tým ťažšie bolo pridŕžať sa „klaňania v duchu“, ako to požadoval Kristus. Ľudu nestačilo, že dostal namiesto pohanskej obety prevzácnu kresťanskú obetu a namiesto pohanskej liturgickej hudby žalmy a hymny....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/179-konflikt-ranneho-krestanstva-s-pohanskou-hudbou-v-bohosluzbe-a-zavislost-izraelskej-liturgie-na-egyptskych-obradoch
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Povstanie a klamstvo. (Časť 3).

  Dr. Jozef Tiso, prezident, bol veľmi prekvapený povstaním na Slovensku v auguste 1944, napriek tomu, že mal správy o partizánskych akciách na území Slovenska. Vedel, že vzhľadom na blížiaci sa postup sovietskych vojsk, vzniknú tendencie podporovania...

  https://abc.tradi.sk/narod/268-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-povstanie-a-klamstvo-cast-3
 • „Majte program!“ Prvý príkaz desatora rodičovskej výchovy

  Nejeden otec alebo matka by sa zarazili, keby dostali takúto otázku: — Podľa akého programu vychovávate si deti? — Podľa akého programu? Či aj pri výchove treba program? Na to by som im takto odpovedal: — Nože, ukážte mi jednu prácu, pri ktorej...

  https://abc.tradi.sk/rodina/127-majte-program-prvy-prikaz-desatora-rodicovskej-vychovy
 • Druhý vatikánsky koncil a zatmenie Boha

  Aby sme ukázali novoty ktoré priniesol Druhý vatikánsky koncil najskôr musíme uviesť dvadsať princípov, ktoré tvoria katolícke chápanie pravdy, či už tieto princípy sú katolíckymi dogmami, alebo sú s týmito dogmami len úzko spojené. Je to potrebné...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/121-druhy-vatikansky-koncil-a-zatmenie-boha
 • Dejiny rímskeho kánonu

  Kánon je grécke slovo označujúce tesársku šnúru, ale tiež aj pravidlo. V liturgickom zmysle je kánonom nepremenná modlitba premenenia. Označuje sa aj inými slovami, Cyprián (+ 258) ju volá oratio, Innocent I. (+ 417) aj Gregor I. (+ 604) ju volajú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/100-dejiny-rimskeho-kanonu
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Židom. (Časť 4).

  Dôverníci nemeckého ministerstva zahraničných vecí hlásili do Berlína, dňa 24. februára 1939, že Čechoslováci, ako aj Židia, stoja za najsilnejšou skupinou okolo Dr. Jozefa Tisa, ministerského predsedu, „pričom my poznamenávame osobitne, že slovenské...

  https://abc.tradi.sk/narod/274-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-vztah-k-zidom-cast-4
 • Debata o očkovaní proti COVID-19: tri aspekty účasti na zle, učenie Magistéria a analýza predmetného zla

  Otázka očkovania proti Corona vírusu vakcínami, vyrobenými pomocou bunkových línií získaných z potratených plodov sa týka legitimity účasti na morálnom zle. Chceme tu prezentovať tri relevantné mravné znaky tejto účasti, úvahu o Magistériu a bližšiu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/119-debata-o-ockovani-proti-covid-19-tri-aspekty-ucasti-na-zle-ucenie-magisteria-a-analyza-predmetneho-zla
 • Atmosféra bratstva a slobody: Oslava homosexuality a uľahčenie prístupu k sviatostiam rozvedeným

  Keď 10. októbra kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätej stolice, pre Vatikánsky rozhlas, s pravým moderným nadšením pre pojmy etablované počas Revolúcie z roku 1789, oznamoval, že biskupská synoda o rodine „pokračuje veľmi dobre“ a „nastolila...

  https://abc.tradi.sk/rodina/89-atmosfera-bratstva-a-slobody-oslava-homosexuality-a-ulahcenie-pristupu-k-sviatostiam-rozvedenym
 • Hnilé ovocie dnešného ekumenizmu

  Prieskum Pew Research Center medzi 6 485 dospelými v USA, vykonaný od 20. do 26. septembra 2021 (publikovaný pod menom Few Americans Blame God or Say Faith Has Been Shaken Amid Pandemic, Other Tragedies) priniesol ďalší dôkaz, že plody ekumenického...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/75-hnile-ovocie-dnesneho-ekumenizmu
 • Šarlátové písmeno pápeža Františka: Sprevádzanie cudzoložníkov a hanobenie tradicionalistov

  Uvažujme o dvoch skupinách katolíkov: A: to nech sú rozvedení katolíci, ktorí neposlúchli učenie Cirkvi a utvorili „nový zväzok“, v ktorom sú sexuálne aktívni, čím sa dopúšťajú cudzoložstva. B: to nech sú tradicionalistickí katolíci pripútaní k...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/55-sarlatove-pismeno-papeza-frantiska-sprevadzanie-cudzoloznikov-a-hanobenie-tradicionalistov
 • Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom?

  Kto z nás nezažil tú smutnú úlohu, pomáhať milovanej osobe v posledných chvíľach? A keď dotyčný zomrie, my ďalej trpíme, pozeráme na jeho telo, strnulé, nehybné, no stále milované... Ale smrť je krutá, pretože jej nestačí len zobrať život. Ak mŕtve...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/157-ako-ma-cirkev-sprevadzat-rozvedenych-tak-ako-po-starocia-alebo-po-novom
 • Rozhrešenie každému, vždy a za všetko

  Portál Catholic Herald zverejnil text, v ktorom opisuje stretnutie pápeža Františka so seminaristami v Barcelone. Udialo sa to za prítomnosti pomocného biskupa Javiera Vilanovu Pelisa. Pápež mal bez prípravy seminaristom adresovať neprimerane hrubé...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/262-rozhresenie-kazdemu-vzdy-a-za-vsetko
 • Pápež v Kanade a obrady k Veľkej matke

  Pápež František sa počas svojej minulotýždňovej návštevy Kanady zúčastnil na pohanskom obrade, v ktorom indiánsky vodca vzýval „Veľkú matku (alebo pramatku) Západu“, o „prístup k posvätnému kruhu duchov“. Táto účasť sa zdá byť v súlade s Františkovou...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/102-papez-v-kanade-a-obrady-k-velkej-matke

Výsledky 1 - 17 z 17
­