henrich je povinná položka, a viii je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

    veľkej schizmy (pápež a dvaja protipápeži naraz), strašný morálny úpadok; 16. storočie: Kalvín, Luther, Zwingli, Henrich VIII.; 17. storočie: jansenisti, racionalisti; 18. storočie: jansenisti, kvietisti; 19. storočie: modernisti, starokatolíci; 20....

    https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
  • Hilaire Belloc o vojne medzi svetom a Cirkvou

    názoru uctievačov národa) sú až príliš katolícki. Táto skutočnosť v Anglicku bola dobre ilustrovaná už dávno. Kráľ Henrich VIII. sa vzbúril proti Katolíckej cirkvi, vzdoroval pápežovi, ba postavil sa nad pápeža, čo znamenalo prenasledovanie tých...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/64-hilaire-belloc-o-vojne-medzi-svetom-a-cirkvou

Výsledky 1 - 2 z 2
­