francisco je povinná položka, a franco je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Španielsko – záverečná fáza dekatolizácie krajiny

    Vo viacerých katolíckych médiách sa posledný týždeň prepieralo možné, ba priam takmer isté odstránenie najvyššieho kríža v Španielsku (a k radosti všetkých milovníkov pokroku aj najvyššieho na svete), ktorý sa nachádza na cintoríne vo Valle de los...

    https://abc.tradi.sk/narod/146-spanielsko-zaverecna-faza-dekatolizacie-krajiny

Výsledky 1 - 1 z 1
­