charles je povinná položka, a maurras je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Kardinál Billot – integralista a bojovník proti modernizmu až do konca

    Postava kardinála Billota je dôkazom toho, že jezuitská rehoľa, ktorá dnes predstavuje avantgardný predvoj v šírení vnútrocirkevného rozkladu, mala ešte pred sto rokmi vo svojich radoch osobnosti mimoriadne intelektuálne nadané a zároveň pevne ukotvené...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/128-kardinal-billot-integralista-a-bojovnik-proti-modernizmu-az-do-konca

Výsledky 1 - 1 z 1
­