biblia je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Tradícia a živé Magistérium [na pokračovanie: III. časť] - Organizácia a výkon živého magistéria

  za oficiálny a autentický orgán na odovzdávanie a vysvetľovanie Zjavenia udeleného ľuďom? Protestantský princíp je jasný: Biblia a nič len Biblia je jediným zdrojom zjavenej pravdy a mimo Bibliu zjavené pravdy nejestvujú; Biblia je jediným pravidlom...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/85-tradicia-a-zive-magisterium
 • Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

  pochybnú a viactvárnu omšu. Už to nie je katolícka svätá omša. Akú ekumenickú bibliu ste mali na mysli? Existuje ekumenická biblia vytvorená pred 2 – 3 rokmi (text je z roku 1978), ktorá bola uznaná mnohými biskupmi. Neviem, či ju Vatikán verejne...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/254-nerozlisujuca-poslusnost-je-hriechom
 • Tradicionalizmus neznamená konzervativizmus - O rozdieloch medzi znovunastolením a udržiavaním

  Tradičný katolík všeobecne je vnímaný ako človek, ktorý má radšej tradičné formy katolíckych liturgických obradov, než tie, ktoré boli zavedené po Druhom vatikánskom koncile (1962 - 1965). Takéto chápanie vyvoláva predstavy o tradičných katolíkoch, ako...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/153-tradicionalizmus-neznamena-konzervativizmus-o-rozdieloch-medzi-znovunastolenim-a-udrziavanim
 • Je nový lekcionár naozaj lepší?

  takto: „V novej omši je vďaka trojročnému cyklu viac priestoru na čítanie Svätého Písma, za tri roky sa prečíta takmer celá Biblia a preto majú dnes katolíci bohatší prídel Božieho slova ako v tradičnej liturgii, s jej obmedzeným výberom lekcií“....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/199-je-novy-lekcionar-naozaj-lepsi
 • Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie?

  Jozef alebo Jozes musel akiste skoro umrieť, lebo o ňom sa nič nevie. Poznámky na tejto stránke: [27] HERIBAN, Jozef: Biblia. Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2013, 2325 s. ISBN: 978-80-7162-996-2. [28] Písmo sväté....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/140-preco-panovi-bratia-spominani-vo-sv-pisme-nemozu-byt-detmi-panny-marie
 • Hilaire Belloc o vojne medzi svetom a Cirkvou

  pomaly stráca svoj význam vďaka postupnému uvedomovaniu si (aj medzi protestantmi), že Cirkev priniesla Bibliu, a nie Biblia Cirkev. Práve Katolícka cirkev bola tou, ktorá zhromaždila a kanonizovala knihy Nového zákona (na koncile v Hippe a Kartágu na...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/64-hilaire-belloc-o-vojne-medzi-svetom-a-cirkvou

Výsledky 1 - 6 z 6
­