--Život

  • Život nie je fér 

    Jedno z najzhubnejších klamstiev moderného sveta je predstava, že život má byť
    ...
­