Poslušnost

  • Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

    Rozhovor s arcibiskupom Marcelom Lefebvrom
    (Nasledovný rozhovor s arcibiskupom mal byť publikovaný v roku 1978 v katolíckej tlači, pokiaľ by Konferencia biskupov USA nehrozila exkomunikáciou za jeho publikovanie. V skutočnosti biskupi

    ...
­