-- Populačná kontrola

  • Trójsky kôň populačnej kontroly vo Vatikáne 

    Predvčerom v anglicky hovoriacej časti mediálnej sféry objavili sa správy, ktorých nosným posolstvom bola otázka: Prečo niekto žiada, aby Emme Bonino nebolo dovolené verejne prehovoriť v talianskej Katolíckej cirkvi? Katolícki novinári zúrili,

    ...
­