Ousset, Jean

Jean Ousset (28. júla 1914 - 20. apríla 1994) bol francúzsky ideológ národného katolicizmu narodený v portugalskom Porte. V 30. rokoch 20. storočia bol aktivistom monarchistického hnutia Action française a osobným tajomníkom jeho vodcu Charlesa Maurrasa. Za vichystického režimu počas druhej svetovej vojny sa Ousset stal šéfom výskumnej kancelárie Jeune légion, štruktúry závislej od Légion française des combattants, združenia veteránov, ktoré vzniklo v roku 1940 a ktoré viedol Xavier Vallat.

Po oslobodení sa Jean Ousset stal jedným z vedúcich predstaviteľov Cité catholique, integrálnej katolíckej skupiny. Do Cité catholique patril aj Marcel Lefebvre, ktorý neskôr založil kňazskú Spoločnosť svätého Pia X., oslobodenú od neomodernistických a indiferentistických prúdov. Podobne ako Cagoule pred vojnou, aj Cité catholique malo za cieľ infiltrovať sa do elít republiky s cieľom vytvoriť národný katolícky štát podľa vzoru frankistického Španielska.

V blízkosti Lefebvristových kontaktov vydal Jean Ousset v roku 1949 Pour qu'Il règne, titul, ktorý si belgická sekcia Spoločnosti svätého Pia X. zvolila za názov svojich novín. Predslov knihy podpísal Marcel Lefebvre.

Ousset napísal aj knihu Le Marxisme-Léninisme, v ktorej rozvinul nový pojem „podvratnej činnosti“ a tvrdil, že proti marxistom možno bojovať len „hlbokou vierou, neobmedzenou poslušnosťou Svätému Otcovi a dôkladnou znalosťou cirkevných doktrín.“ Jej španielsky preklad vydal Antonio Caggiano, arcibiskup Buenos Aires a vojenský kaplán, ktorý mal teoreticky rozpracovať kontrarevolučnú vojnu v Argentíne (teórie, ktoré armáda realizovala počas tzv. špinavej vojny).

Jedno z jeho najvýznamnejších diel (jediné preložené do angličtiny), Action, je príručka navrhnutá ako praktická implementácia sociálneho učenia Katolíckej cirkvi v súlade s pápežskými encyklikami, ktoré vyzývajú na obnovenie sociálneho kráľovstva Krista. Dielo poskytuje štruktúrovaný prístup k sociálnej angažovanosti a reakcii na protikatolícke hnutia. Anglický preklad Action predstavil Anthony Fraser, syn Hamisha Frasera, známeho zakladateľa časopisu Approaches, konvertitu ku katolicizmu z ateistického komunizmu a producenta anglického prekladu tohto diela.


­