Desatoro rodičovskej výchovy

maillardoz le decalogue de lautorite paternelle

Keď túto knihu podávame katolíckym rodičom a vychovávateľom, vieme, že im nejdeme rozprávať o čomsi vonkoncom neznámom. Chvála Pánu Bohu, máme veľa múdrych otcov a matiek, ktorí vedia správne vychovávať svoje dietky. Oni už zo svojej skúsenosti poznajú celý obsah tejto knižky aspoň v hlavných rysoch.

No sme presvedčení, že práve najlepší rodičia a najskúsenejší vychovávatelia nám budú najvďačnejší za našu prácu. Veď dať dobrú výchovu je umenie nielen najvznešenejšie, ale aj zo všetkých najťažšie. Kto by sa opovážil povedať, že sa v ňom už nemôže zdokonaliť, že sa od nikoho nemôže v tejto veci nič poučiť — dokazoval by len to, že je slabým majstrom v tomto umení.

A pôvodca tejto knižočky, dp. Maillardoza zo Spoločnosti Ježišovej, všeobecne uznávaný za skúseného vychovávateľa, je naozaj majstrom, ktorého diela obdivuje katolícke Francúzsko. Učiť sa od neho bude každému na osoh. Na stránkach tejto knižky nájdu naši dobrí katolícki rodičia rozlúštenie otázok, na ktoré si vedeli azda len neisto a nejasno odpovedať. Tu nájdu potvrdenie výchovných zásad, ktorých správnosť už aj sami šípili.

Ale buďme si celkom úprimní.

Nebadáme, že vychovávatelia sa dopúšťajú mnohých chýb? Či si nám netreba s bolesťou uvedomiť, že dobrí rodičia a vychovávatelia sú vždy zriedkavejší?

Ako to vysvetliť?

Iste veľkú vinu nesie celý terajší svet, terajšia nevera a neúcta ku každej autorite.

Ale aj na strane rodičov býva vina. Nechcem povedať, že vždy zo zlomyseľnosti spáchaná. Dnes málokto uvažuje.

Azda starosť o každodenný chlebík a shonba moderného života pohlcujú všetok čas. A prorok nedostatok uvažovania pokladá za príčinu toho, že „zem je pustošením spustošená“. Čo sa výchovy týka, istotne má pravdu. Lebo, ako môže byt dobrým vychovávateľom ten, kto nevie, čo chce z dieťaťa vychovať, kto nepozná nástroje, pomôcky a pravidlá výchovného umenia? Vraj, vychovávateľ je vodcom dieťaťa k rozvinutiu osobnosti a k dosiahnutiu dokonalosti. Ale, ako môže viesť ten, kto nepozná cieľ? Správnu cestu nenájde, ani keby chcel. Teda vychovávateľ musí byt predovšetkým sám na čistom vo všetkom, čo sa týka dieťaťa a jeho výchovy.

Opakujeme, že neslobodno predpokladať, že by všetky chyby vychovávateľské boly spáchané zo zlomyseľnosti. Ale aj nevedomosť môže byt hriešna.

Táto knižočka bude dobrým vodcom a poradcom rodičov a vychovávateľov, ktorí doteraz azda nemali času samostatne rozmýšľať o programe svojej vychovávateľskej činnosti. Nech ju len usilovne študujú. A nech sa neuspokoja jediným čítaním. Keď sa budú spravovať jej radami, ich výchova bude istotne zdarná.

Takto sme presvedčení, že naša práca každému môže byť na osoh. Duch Svätý — Osvietiteľ nech doplní toto čítanie svojím svetlom!


Maillardoz, Charles de: Desatoro rodičovskej výchovy. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1943.
Maillardoz, Charles de: Le Décalogue de l'autorité paternelle. Préface de Mgr Lavallée, recteur des Facultés catholiques de Lyon Reliure inconnue – 1 janvier 1931.


IMPRIMT POTEST. Bratislavae, die 6. sept. 1943. P. Joseph Jurovský, S. J., praep. v. prov. Slov.

NIHIL OBSTAT. P. Laurentius Gramantik S. J. censor dioec.

IMPRIMATUR. Nr. 6508/1943. Tymaviae, die 7. septembris 1943. Joseph Minárik, vicarius generalis

­