Spesz, Alexander, Prof. ThDr.

  • Jezuliatko je stálym očakávaním národov

    Pred rokmi som počul recitačný sbor, ktorý podnes je mi v živej pamäti. Bolo to práve pred Vianocami, pri oslave príchodu jediného a pravého Mesiáša. Odznely krásne myšlienky, no ani jedna nepôsobila takou

    ...
­