re je povinná položka, a im je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu

    Náš Spasiteľ a Pán Ježiš Kristus vymedzil jediný spoľahlivý smer vedúci do Jeho večného kráľovstva, ktorý Jeho Cirkev musí strážiť. Významné miesto v tomto katolíckom učení má náuka o kráľovskej vláde Pána Ježiša Krista. Súčasný stav modernej...

    https://abc.tradi.sk/stat/204-spolocenska-vlada-jezisa-krista-a-demokracia-v-sluzbe-hriechu

Výsledky 1 - 1 z 1
­