p je povinná položka, a st je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • „Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“ (Mt 22, 14) – Na koho sa vzťahuje tento verš?

  Niektorí novší exegéti[1] naznačujú, že Matúš 22,14 je typická poznámka nášho Pána, ktorou končil podobenstvá pojednávajúce o mesiášskom kráľovstve; a že umiestnenie tejto poznámky na konci podobenstva o svadobnej hostine by mohlo byť dielom samotného...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/139-lebo-mnoho-je-povolanych-ale-malo-vyvolenych-mt-22-14-na-koho-sa-vztahuje-tento-vers
 • Dejiny rímskeho kánonu

  Kánon je grécke slovo označujúce tesársku šnúru, ale tiež aj pravidlo. V liturgickom zmysle je kánonom nepremenná modlitba premenenia. Označuje sa aj inými slovami, Cyprián (+ 258) ju volá oratio, Innocent I. (+ 417) aj Gregor I. (+ 604) ju volajú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/100-dejiny-rimskeho-kanonu
 • „Odpor nie je nikdy márny!“ Rozhovor s Christianom Marquantom, zakladateľom Paix Liturgique

  Katolícky blog Rorate Caeli priniesol rozhovor s Christianom Marquantom z Oremus - Paix Liturgique („Liturgický mier“). Ten patrí ku generácii mimoriadnych ľudí, ktorí už v mladosti konali rozhodne, a nehľadeli na to, že vtedy starí a zrelí rozhodnosť...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/117-odpor-nie-je-nikdy-marny-rozhovor-s-christianom-marquantom-zakladatelom-paix-liturgique
 • Ako chápať Františka-Ničiteľa: „Každý vie, že má právo vyhýbať sa tomu, čo mu ubližuje a utekať pred nebezpečenstvom.“

  Bula pápeža Bonifáca VIII. z roku 1302, Unam Sanctam, spôsobuje dnešným verným katolíkom množstvo ťažkých chvíľ: „Ďalej vyhlasujeme, deklarujeme a definujeme, že je nevyhnutné pre spásu duše, aby sa každé ľudské stvorenie podrobilo rímskemu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/113-ako-chapat-frantiska-nicitela-kazdy-vie-ze-ma-pravo-vyhybat-sa-tomu-co-mu-ublizuje-a-utekat-pred-nebezpecenstvom
 • Tretia pornokracia (1965 až súčasnosť)

  Pornokracia. Tento výraz vznikol na označenie obdobia, ktoré kardinál Baronius nazval „dobou temna“ (saeculum obscurum): pápežstva desiateho storočia. Protestanti sa pokúsili použiť tento výraz, aby zdiskreditovali Cirkev ako úplne skazenú, ale...

  https://abc.tradi.sk/stat/68-tretia-pornokracia-1965-az-sucasnost

Výsledky 1 - 5 z 5
­