m je povinná položka, a di je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Pápež Ján XXIII. a jeho dve tváre - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 5).

    Pápež Ján XXIII. predstavuje z určitého hľadiska „tajomstvo“. Pri jeho nástupe na pápežský trón nebolo možné pripisovať mu „progresivistické“, ale ani „konzervatívne“ postoje, ktoré objavovali sa na začiatku 60. rokov 20. storočia. Jeho mentálna...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/229-papez-jan-xxiii-a-jeho-dve-tvare-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-5
  • Tretia pornokracia (1965 až súčasnosť)

    Pornokracia. Tento výraz vznikol na označenie obdobia, ktoré kardinál Baronius nazval „dobou temna“ (saeculum obscurum): pápežstva desiateho storočia. Protestanti sa pokúsili použiť tento výraz, aby zdiskreditovali Cirkev ako úplne skazenú, ale...

    https://abc.tradi.sk/stat/68-tretia-pornokracia-1965-az-sucasnost

Výsledky 1 - 2 z 2
­