anjeli je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Ako sa dostať do pekla

  koná, a že ich tam uvrhli ich konkrétne hriechy. Ale je tu niečo podstatnejšie, vo svetle čoho treba tieto faktory chápať. Anjeli Jeužitočné začať tým, ako Akvinský vysvetľuje fakt zatratených anjelov ( Summa Theologiae I.64.2; De Veritate, Q 24, A 10;...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/196-ako-sa-dostat-do-pekla-2
 • Ako sa dostať do Pekla

  koná, a že ich tam uvrhli ich konkrétne hriechy. Ale je tu niečo podstatnejšie, vo svetle čoho treba tieto faktory chápať. Anjeli Je užitočnézačať tým, ako Akvinský vysvetľuje fakt zatratených anjelov ( Summa Theologiae I.64.2; De Veritate, Q 24, A 10;...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/195-ako-sa-dostat-do-pekla
 • Giovanni Battista Pescetti, katolícky skladateľ v tieni J.S. Bacha a G. F. Händela

  zubov. Bez ohľadu na to, že ide o škótskych katolíkov ich hudba je rovnako hrozná, ako škótske vína, nech mi to jakobitskí anjeli strážni odpustia….. 10 jakobitských bojových piesní V Benátkach pokračoval Giovanni Battista Pescetti v kariére skladateľa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/215-giovanni-battista-pescetti-katolicky-skladatel-v-tieni-j-s-bacha-a-g-f-haendela
 • Svätý Gregor Divotvorca - opora prenasledovaných kresťanov

  Fabián v Ríme (250) a teológ Origenes v Týre (253) . Podľa legendy pri úteku chránili sv. Gregora Divotvorcu samotní Boží anjeli. Sv. Gregor Divotvorec a jeho diakon na ceste v horách uvideli, že ich doháňa oddiel vojakov, ktorých niekto upozornil, že v...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/210-svaety-gregor-divotvorca-opora-prenasledovanych-krestanov
 • Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu

  sŕdc. Vďaka svojej láske presahujúcej každé poznanie a pre svoju miernosť a láskavosť, ktorými priťahuje duše k sebe. Anjeli a ľudia majú sa klaňať Ježišovi Kristovi nie len ako Bohu, ale majú Ho tiež poslúchať ako Človeka, a podriadiť sa aj Jeho...

  https://abc.tradi.sk/stat/204-spolocenska-vlada-jezisa-krista-a-demokracia-v-sluzbe-hriechu
 • Móda a opice - ako to videl biskup Jantausch pred 100 rokmi

  ktorým obetuje - všetko. V celom tom špinavom vývoji majú prsty hlavne slobodomurári a iní nepriatelia Ježišovho evanjelia. Radi by uskutočnili nové pohanstvo. Priamo a otvorene sa im to darí menej, preto to skúšajú postrannými cestami. Zavádzajú nahotu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/205-moda-a-opice-ako-to-videl-biskup-jantausch-pred-100-rokmi
 • Na svätej omši v Minoritskom kostole, hlavnom chráme FSSPX vo Viedni.

  Kristus na Kríži, vľavo sa nachádza Panna Mária a Mária Magdaléna s ďalšími ženskými postavami, vpravo je sv. Ján Evanjelista, stotník Longinus a ďalšie mužské postavy. Časť bádateľov tvrdí, že medzi mužskými a ženskými postavami na Trympanóne sa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/200-na-svaetej-omsi-v-minoritskom-kostole-hlavnom-chrame-fsspx-vo-viedni
 • Prijímanie na ruku pod Tatrami – včera menšia úcta, dnes cnosť?

  tiché a samotnými neveriacimi príliš nevnímané pohoršenie, ktoré však v Nebeskom kráľovstve možno kričí tak, že si svätí a anjeli musia zapchávať uši? Celý dokument si môžu ctení čitatelia prečítať na tomto mieste.

  https://abc.tradi.sk/cirkev/170-prijimanie-na-ruku-pod-tatrami-vcera-mala-ucta-dnes-cnost
 • Impresionistické ilustrácie Imricha Bartu v misáli z roku 1952: Liturgický život v podobe, v akej sa javil už 20 rokov pred koncilom

  tryská Jeho Presvätá Krv. Pod krížom ju zachytáva do kalichu ženská postava so zahalenými vlasmi a bez svätožiare, teda anjeli sa tejto práce už vzdali a teraz ju má na starosti akási kňažná — má byť predobrazom svätenia žien? Vzápätí na druhej strane...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/141-impresionisticke-ilustracie-imricha-bartu-v-misali-z-roku-1952-liturgicky-zivot-v-podobe-v-akej-sa-javil-uz-20-rokov-pred-koncilom
 • Ukrajinská brána 1914-2014: Pojmy stratili svoj význam a zostala len čistá nietzscheovská vôľa k moci

  radikálni pravicoví nacionalisti, považovaní v rámci EU za spodinu ľudstva sa odrazu vynárajú na kijevskom Majdane ako anjeli európskej spásy a bojovníci proti totalite. Bandera a banderovci, ešte nedávno symbol antisemitizmu a nacionalistickej...

  https://abc.tradi.sk/stat/87-ukrajinska-brana-1914-2014-pojmy-stratili-svoj-vyznam-a-zostala-len-cista-nietzscheovska-vola-k-moci
 • „Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi?

  nerozumeli ani skúsení jazykovedci. Netrvalo dlho a väčšina jeho študentov bola podobne obdarovaná a vyšli zvestovať nové evanjelium všetkým, ktorí ich budú počúvať. V roku 1914 sa rôzne letničné skupiny zlúčili do tzv. Božieho zhromaždenia a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/32-krst-v-duchu-svaetom-hlboky-emocionalny-zazitok-zneuzity-bludarmi

Výsledky 1 - 11 z 11
­