ulrich je povinná položka, a zwingli je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

    Kríza, ktorá rozprestrela svoj temný plášť nad celou Cirkvou, dogmaticky, liturgicky aj disciplinárne, doľahla na každého, na nás, našich rodičov, na naše deti. Sú rôzne spôsoby, ako sa s tým vysporiadať. Niekto nadšene kormidluje svoju bárku na vlne...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
  • Kostol Santissima Trinita dei Monti - utočisko bretónskych šuanov

    k najvýznamnejším koncilom katolíckej Cirkvi. Tento koncil odmietol všetky Lutherove bludy i bludy ďalších heretikov (Ulrich Zwingli, Ján Kalvín, Hans Tause, Johannes Bugenhagen, anglikánske bludy, a pod.), a vymedzil katolícku náuku o spáse a...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/198-kostol-santissima-trinita-dei-monti-utocisko-bretonskych-suanov

Výsledky 1 - 2 z 2
­