santiago je povinná položka, a cantera je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Španielsko – záverečná fáza dekatolizácie krajiny

    hore uvedeným - ignorácia a výsmech. Predstavený benediktínskej komunity, nad ktorou sa zmráka výpovedné mračno, otec Santiago Cantera, v rozhovore pre CNA síce buráca, že „problémom je veľká ľahostajnosť a neznalosť ľudí“ avšak dodáva, že: „Mnoho ľudí...

    https://abc.tradi.sk/narod/146-spanielsko-zaverecna-faza-dekatolizacie-krajiny

Výsledky 1 - 1 z 1
­