sacrosanctum je povinná položka, a concilium je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

  Pokiaľ ide o liturgiu, pozoruhodnú nejasnosť predstavuje spôsob, akým je svätá omša definovaná v konštitúcii Sacrosanctum concilium - O posvätnej liturgii (SC 47, 48, 106), kde sa zdá, že pojem „veľkonočnej hostiny, pri ktorej prijímame Krista“ a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch
 • „V žilách tridentskej omše koluje krv Evanjelia.“ Rozhovor s Mons. Carlom Maria Viganòm

  klam, s ktorým bol Novus Ordo predstavený a vnútený Cirkvi: že ide o jednoduchý preklad starého obradu. V Sacrosanctum Concilium konciloví otcovia schválili preklad čítaní a didaktických častí omše do ľudového jazyka, pričom predpísali, že kánon zostane...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/173-v-zilach-tridentskej-omse-koluje-krv-evanjelia-rozhovor-s-mons-carlom-maria-viganom
 • Deformovanie liturgie a likvidácia breviára - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 10).

  práva, ktorý všetky rozhodnutia vo veci liturgie vyhradzoval výlučne Svätej stolici. Revidovaný text konštitúcie Sacrosanctum Concilium bol slávnostne vyhlásený v nasledujúcom roku. ZDROJ: MATTEI, Roberto de: Druhý vatikánsky koncil. Doposiaľ nenapísané...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/275-deformovanie-liturgie-a-likvidacia-breviara-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-10
 • Zaobchádzanie s najsvätejšou Eucharistiou

  Novus ordo a cez všetky prerastá. Ak je posvätná liturgia "vrchol, ku ktorému je zameraná celá aktivita Cirkvi (Sacrosanctum concilium, 10)", tak rozdávanie Tela Kristovho neposvätenými laikmi je stoka, z ktorej ontologicky plynie každý jeden liturgický...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/243-zaobchadzanie-s-najsvaetejsou-eucharistiou
 • Je nový lekcionár naozaj lepší?

  s jej obmedzeným výberom lekcií“. Odvoláva sa potom na výzvu k bohatšiemu stolu Božieho slova, ktorá stojí v Sacrosanctum concilium a nový lekcionár sa pokladá za naplnenie tejto výzvy. Počúvame to dokola roky a roky a stále sa to vracia. Ten argument...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/199-je-novy-lekcionar-naozaj-lepsi
 • Dezinfikovanie liturgie – škrtanie nepohodlných modlitieb v novom misáli

  konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu o posvätnej liturgii dala voľnú ruku reformátorom liturgie a viery. V Sacrosanctum concilium v paragrafe 21 stojí, že... Pri tejto obnove treba texty a obrady usporiadať tak, aby jasnejšie vyjadrovali sväté...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/120-dezinfikovanie-liturgie-skrtanie-nepohodlnych-modlitieb-v-misali-z-roku-1970
 • Zlý edikt pápeža Františka: Prečo je posadnutý vyhladením malej skupiny tradicionalistov?

  nanajvýš k niekoľkým menším zmenám – pridaný sviatok, spomienka alebo rubrika. Druhý vatikánsky koncil v dokumente Sacrosanctum Concilium žiadal o liturgické reformy. Ak uvážime všetky okolnosti išlo o pomerne konzervatívny dokument. Latinčina sa mala...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/80-zly-edikt-papeza-frantiska-preco-je-posadnuty-vyhladenim-malej-skupiny-tradicionalistov

Výsledky 1 - 7 z 7
­