presbyterorum je povinná položka, a ordinis je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

    ktorí by mali v spoločenstve veriacich moc posvätného stavu“. (Koncilové nariadenie o kňazstve a živote kňazov Presbyterorum Ordinis, PO 2.2). Evanjeliá naopak svedčia o tom, že Náš Pán nezačal budovať svoju Cirkev tak, že by si vyberal za kňazov mužov...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch

Výsledky 1 - 1 z 1
­