le je povinná položka, a sillon je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Kardinál Billot – integralista a bojovník proti modernizmu až do konca

    sv. Tomáša Akvinského. V širších kruhoch sa stal známy najmä svojou ostrou polemikou s liberalizmom, modernizmom, hnutím Le Sillon, ako aj rezervovaným prístupom voči Katolíckej akcii. Známou sa stala aj jeho kniha o Parúzii, z roku 1920, v ktorej...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/128-kardinal-billot-integralista-a-bojovnik-proti-modernizmu-az-do-konca

Výsledky 1 - 1 z 1
­