gravissimum je povinná položka, a educationis je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

    prepojené: otvorenie sa feminizmu (GS 29, 52, 60) a verejnej sexuálnej výchove (Deklarácia o kresťanskej výchove Gravissimum educationis, GE 1), ktorú spravodlivo odsúdili predchádzajúci pápeži (Pius) XI a Pius XII), pretože je nemorálne a škodlivé, aby...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch

Výsledky 1 - 1 z 1
­