gaudium je povinná položka, a et je povinná položka, a spes je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Progresívne chápanie vzťahu Cirkvi a sveta - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 21).

  do komisie. Zloženie schémy bolo zverené úzkej skupine s progresivistickým zameraním. Schéma XIII., nazvaná neskôr Gaudium et Spes, pastorálna konštitúcia Cirkev v súčasnom svete, bola doručená koncilovým otcom, počas tretieho zasadacieho obdobia...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/292-progresivne-chapanie-vztahu-cirkvi-a-sveta-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-21
 • Druhý vatikánsky koncil a zatmenie Boha

  viac sa jednotlivé osoby a spoločenstvá vzdávajú slepej svojvôle a usilujú sa riadiť objektívnymi normami mravnosti.“ (Gaudium et Spes 16) „Pravda sa presadzuje jedine svojou vlastnou silou, vniká do myslí lahodne, no zároveň dôrazne.“ (Dignitatis...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/121-druhy-vatikansky-koncil-a-zatmenie-boha
 • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

  Msgr. Marcela Lefebvra, „J’accuse le Concile!“(1976). Zdá sa, že skutočný význam prisúdený pastoračnej konštitúcii Gaudium et Spes o cirkvi v modernom svete (GS) nie je v súlade s Tradíciou Cirkvi; celkovo sa zdá, že je preniknutý duchom takzvaného...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch
 • Koncil neodsúdil komunizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 20).

  roku 1945 do roku 1962, bol poverený koordináciou nového prepracovania pastorálnej konštitúcie Cirkev v súčasnom svete, Gaudium et Spes, takzvanej XIII. schémy. P. Haubtmann predstavil pápežovi Pavlovi VI. „otvorenú a dialogickú líniu“ tejto schémy, bez...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/291-koncil-neodsudil-komunizmus-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-20

Výsledky 1 - 4 z 4
­