dei je povinná položka, a verbum je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

  Cirkvi (jednej a jedinej pravej Kristovej Cirkvi) pre spásu duší. Odsek 11.2 dogmatickej konštitúcie o božskom zjavení Dei Verbum možno interpretovať ako popretie dogmy o absolútnej neomylnosti Svätého Písma, pretože tvrdí, že „všetko, čo tvrdia...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch
 • Druhý vatikánsky koncil a zatmenie Boha

  Pravdy. „Cirkev totiž v priebehu vekov neprestajne smeruje k plnosti Božej pravdy, kým sa na nej nesplnia Božie slová.“ (Dei Verbum 8). Text naznačuje, že Cirkev na svojej pozemskej ceste napreduje k plnosti pravdy a dosiahne ju iba vtedy, keď dosiahne...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/121-druhy-vatikansky-koncil-a-zatmenie-boha
 • Dejiny rímskeho kánonu

  Kánon je grécke slovo označujúce tesársku šnúru, ale tiež aj pravidlo. V liturgickom zmysle je kánonom nepremenná modlitba premenenia. Označuje sa aj inými slovami, Cyprián (+ 258) ju volá oratio, Innocent I. (+ 417) aj Gregor I. (+ 604) ju volajú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/100-dejiny-rimskeho-kanonu

Výsledky 1 - 3 z 3
­