alfred je povinná položka, a loisy je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Kardinál Billot – integralista a bojovník proti modernizmu až do konca

    Postava kardinála Billota je dôkazom toho, že jezuitská rehoľa, ktorá dnes predstavuje avantgardný predvoj v šírení vnútrocirkevného rozkladu, mala ešte pred sto rokmi vo svojich radoch osobnosti mimoriadne intelektuálne nadané a zároveň pevne ukotvené...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/128-kardinal-billot-integralista-a-bojovnik-proti-modernizmu-az-do-konca
  • Pápež Pius XII. a znamenia krízy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 2).

    kňaz, pôsobil v rámci Institut Catholique, založenom v Paríži, v roku 1875, kde aplikoval novú metódu na dejiny Cirkvi. Alfred Loisy (1857 - 1940), francúzsky profesor biblickej vedy na Institut Catholique v Paríži a kňaz, spolupracoval s Mons. L....

    https://abc.tradi.sk/cirkev/178-papez-pius-xii-a-znamenia-krizy-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-2

Výsledky 1 - 2 z 2
­